2017- 2018 (Ekim - Mayıs)

Genel Başkan: 
Esra Erdoğan
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
M. Ertuğrul Yeşilyurt
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Tugay Alver
Genel Sekreter: 
Kadir Cem Yılmaz
Mali Koordinatör: 
Fatih Özuğur
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Bahadır Azizağaoğlu
Ecem Kahraman
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Melike Saba Erdinç
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Eser Büyükaşık
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Zeynep Ünal
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Beyza Artar
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Mihran Kızıl
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Burak Akkaya
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Burak Tunahan Ekincikli
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Nilay Öner
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Aslıhan Karayazı
Denetim Kurulu: 
Erva Nur Çınar
Arda Tufan
Emre Balpetek