2017-2017 (Haziran - Ekim)

Genel Başkan: 
Hasan Can Kılıç
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Edanur Köse
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Yunus Emre Ekinci
Genel Sekreter: 
İpek Ege Gürel
Mali Koordinatör: 
Gökçen Gökgöz
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Bahadır Azizağaoğlu
Ecem Kahraman
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Melike Saba Erdinç
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Eser Büyükaşık
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Yağan Balcı
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Beyza Artar
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Erva Çınar
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Musa Sulubulut
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Burak Tunahan Ekincikli
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Arda Tufan
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
İlayda Ağırbaş
Denetim Kurulu: 
Mert Özbek
Mehmet Serhat Yıldırım
Sibel Huet