2013-2014

Genel Başkan: 
Eren HALAÇ
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Murat AKSOY
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Hazal DURSUN
Genel Sekreter: 
Bahadır KILIÇ
Mali Koordinatör: 
Tuğba AKÇAOĞLU
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Özgür Deniz AKINCI
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Orhun ÇAKIR
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Ahmet Melih ERDOĞAN
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Çağrı Orkun KILIÇ
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Ceren BİLGÜN
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Mustafa TEMİZYÜREK
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Mustafa Ozan ALPAY
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Mehmet Başat TEPE
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Mert BAŞBUĞA
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Tayfun ÖZ
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü: 
Emre GÜNDOĞAN
Denetim Kurulu: 
Sina MEHRASA
Selman Birkan ÖZER
Ahmet Hamit ÇINKI