2012-2013

Genel Başkan: 
İdris TAŞ
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Murat AKSOY
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Çağatay TUNCA
Genel Sekreter: 
Gürkan Umut AY
Mali Koordinatör: 
Meriç YILDIZ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Elif AKŞAHİN
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Çağla ŞİŞMAN
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Arsen GÜNGÖR
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Arınç ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Mesut ASLAN
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Şeyda CEYLAN
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Mustafa Ozan ALPAY
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Oğuz BÖLÜK
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Mertcan TOMRUKÇU
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Oğuz SEÇKİN
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü: 
Ayşe ÖNAL
Denetim Kurulu: 
Eren HALAÇ
Bahadır KILIÇ
Alparslan SAYLAR