2011-2012

Genel Başkan: 
Selin BULUT
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
İdris TAŞ
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Gürkan Umut AY
Genel Sekreter: 
Demet ALAY
Mali Koordinatör: 
Hulusi KORUCAN
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Ozan Taylan DURSUN
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Can AKYILDIZ
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Vusal Azeroğlu YUSİFOV
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Hatice DEMİR
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Bahar AKTAŞ
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Şeyda CEYLAN
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Egemen ŞEN (Mayıs), Mustafa Ozan ALPAY
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Barçın BARI
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Mert ATMACA
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Hülya ŞAHİN
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü: 
Hazal DURSUN
Denetim Kurulu: 
Mehmet Alptekin ACAR
Seher TÜRK
Doğukan ARI