2008-2009

Genel Başkan: 
Ahmet MURT
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Olcay DİLKEN
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
İdil AKAY
Genel Sekreter: 
Ezgi ÖZTOP
Mali Koordinatör: 
Yusuf DURSUN
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Ali Cankut TATLIPARMAK
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Elif ÖZTÜRK
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Begüm KARAKAŞ
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Gizem TOMAŞAN
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Ayfer ASLAN
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Semih KÜÇÜKCANKURTARAN
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Ahmet HAKAN
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Merve ÖZYURT
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Cemalettin MALGAÇ
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Halit AYTAR
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü: 
Ergin AYDIN
EMSA İrtibat Sorumlusu: 
Pınar HAZNEDAR
Denetim Kurulu: 
Şahin KHANİYEV
Birol TİBET
Tuğçe KALAYCI