2007-2008

Genel Başkan: 
Mert FİLİBELİ
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Merve ÖZEN
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Hakan HANÇER
Genel Sekreter: 
Şahin KHANİYEV
Mali Koordinatör: 
Nihat M.HOKENEK
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Ergin AYDIN
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Mert KARAKAYA
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Halit AYTAR
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Duygu BAYKAL
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Sena UĞUR
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
E.Ece YILMAZ
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Ahmet HAKAN
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Sertaç AKMAN
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Necati ENVER
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Müge ÇEVİK
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü: 
Ozan DEMİR
EMSA İrtibat Sorumlusu: 
Tuğçe KALAYCI
Denetim Kurulu: 
A.Cankut TATLIPARMAK
Mehmet ATAY
Selcan CESUR