2006-2007

Genel Başkan: 
Birol TİBET
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
İsmail Polat CANBOLAT
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Selcan CESUR
Genel Sekreter: 
Mert FİLİBELİ
Mali Koordinatör: 
Kürşad ÇİFTÇİ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Hatice TUZLALI
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Mert KARAKAYA
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Halit AYTAR
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Duygu BAYKAL
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Hidayet ÜNAL
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Ersin DOĞANÖZÜ
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Işık OCAK
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Hakan HANÇER
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Ergin AYDIN
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Müge ÇEVİK
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü: 
Neşe DUMAN
Denetim Kurulu: 
Ozan DEMİR
Ömer AYCANOĞLU
Mustafa Törehan ASLAN