2005-2006

Genel Başkan: 
Birol TİBET
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Elif Altınay KIRLI
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Hasan KESKİN
Genel Sekreter: 
Neşe DUMAN
Mali Koordinatör: 
Kürşad ÇİFTÇİ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Hatice TUZLALI
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Baran UFUKTEPE
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Müge ÇEVİK
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Özden ÖRS
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Selin TUNALI, Ezgi ÖZTOP, Hidayet ÜNAL
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Elif ÖZER
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Ahmet Erdem KILAVUZ
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü: 
Gamze AKTUNA
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
Abdurrahman Kadir BERENT
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü: 
İlker UZELİ
Denetim Kurulu: 
Mehmet YAVAŞ
Emrah EGEMEN
Soner GÖK
Hüseyin DAYAN
Tusal Tolga KIRLI