2003-2004

Genel Başkan: 
Nazmi Bülent ALP
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Barış KÜÇÜKYÜRÜK
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Tusal Tolga KIRLI
Genel Sekreter: 
Övünç ASLAN
Mali Koordinatör: 
İlker UZELİ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Funda ULU (NEO-IN)
Hüseyin DAYAN (NEO-OUT)
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Kutluay ULUÇ
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Özlem BALCIOĞLU
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Dilek HANEDAR
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Ceyda ÖNER
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Mehmet Özgür NİFLİOĞLU