2001-2002

Genel Başkan: 
Deniz AYTAN
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Esra ERGÜN
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Nadir ULU
Genel Sekreter: 
Gürhan IŞIL
Mali Koordinatör: 
Rıdvan KARAGÖZ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Emrah BAŞKAYA (NEO-IN)
Şafak OLGAN (NEO-OUT)
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Emil MAMEDOV
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Özge KARADAĞ
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Tomris CESUROĞLU
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Fazilet SİVRİ
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Burcu ATASEVEN
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü: 
Ferda SÖZER
Yayın Destek Birimi Direktörü: 
Ezgi CESUR