2000-2001

Genel Başkan: 
Deniz AYTAN
Genel Sekreter: 
Gürhan IŞIL
Mali Koordinatör: 
Ali Ersin ZÜRÜTBAŞ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Volkan YAZICIOĞLU (NEO-IN)
Ulaş SÖZENER (NEO-OUT)
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Gülbiz DAĞOĞLU
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Selen ÖRS
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: 
Tomris CESUROĞLU
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: 
Esra GENİSOL
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: 
Emre ALMAÇ
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü: 
İdil GÜNEŞ