Haberler

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Proje Komisyonu Belirlendi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği için bir ilk gerçekleşti. Yenilenmiş proje anlayışıyla seneye başlayan TurkMSIC, tarihinin ilk "Proje Komisyonu"nu belirledi.

Proje Komisyonu, tıp öğrencilerinin belirli bir sorunu çözüme kavuşturmak, tıp öğrencilerinin kişisel gelişimlerini sağlamak, topluma yararlı olmak gibi çeşitli amaçlarla oluşmuş fikirlerini projeye dönüştürülmesine katkı sağlaması ve bu alanda bir danışma görevi görmesi amacıyla oluşturulmuş bir ekiptir.

Proje Komisyonu

 • Dr. Özlem Coşkun (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı)
 • Dr. Şahin Hanalioğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)
 • Int. Dr. Hülya Şahin (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Stj. Dr. Mesut Aslan (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Komisyonumuz üyelerini tebrik eder, verimli bir sene geçirmelerini dileriz.

7. Tıp Eğitimi Çalıştayı Teması'nı Siz Seçin!

Sevgili Tıp Öğrencileri,

Günümüz ülkesinde mevcut tıp eğitiminin oldukça geliştiği doğru olmakla birlikte henüz eksiklerinin olduğu, çok daha büyük yeniliklere  ve değişikliklere aç olduğu bir gerçektir. TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları; fakültelerimizde verilen tıp eğitiminin, her yıl biz tıp öğrencilerinin fikir ve iradesi doğrultusunda seçilen farklı bir tema eşliğinde incelendiği bir TurkMSIC projesidir. Projenin amacı, farklı fakültelerde okuyan tıp öğrencilerini ortak bir platformda buluşturarak, ülkemizdeki mevcut tıp eğitimi konusunda bilgilendirmek ve tıp eğitimindeki sorunları çözmek adına alternatif çözüm önerileri üretmektir.

Sizler de artık aldığımız eğitim üzerinde daha çok söz sahibi olmamız gerektiğini düşünmüyor musunuz? Öyleyse gelin bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Tıp Eğitimi Çalıştayı’nın temasını oylarımızla hep birlikte belirleyelim.

 1. İletişim Becerileri Eğitiminin Tıp Eğitimindeki Yeri ve Önemi
 2. Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Oy kullanmak için http://turkmsic.net/form/7-tip-egitimi-calistayi-temasi-sizce-ne-olmali adresini ziyaret edebilirsiniz. Oy kullanabileceğiniz son tarih 25 Kasım 2013, 23:59'dur.

Sena ÇADIRCI

Tıp Eğitimi Çalıştayları Proje Koordinatörü

 

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu Teması Belirlendi

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun teması belli oldu! Tıp öğrencilerinin güncel konular üzerinde tartışıp, sorunlara kendi bakış açısından çözümler ürettiği Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun üçüncüsü bu yıl Şubat ayında düzenlenecek. Sempozyum için belirlenen tema adayları şu şekildeydi:

 • Sağlık Turizmi
 • Sağlıkta Şiddet
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Temalar arasından en fazla oyu alan "Sağlıkta Şiddet" 3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun teması seçildi.

Tema dahilinde Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili kuruluşlardan konuşmacıların katılarak derinlemesine tartışılması ve mevcut sorunlara tıp öğrencilerinin gözünden çözümler üretilmesi sağlanacak. Ortaya çıkan bilgiler ışığında bir bildiri oluşturularak konunun taraflarına iletilecek.

Ayrıca yine tıp öğrencilerinin yılın en iyi kitabı, TV programı, filmi gibi alanlarda belirleyeceği "Yılın En'leri" davet edilerek ödülleri takdim edilecek.

10 Kasım

"Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir."

Dinlenmemek üzere O'nun yolunda yürümeye karar veren biz Tıp Öğrencileri, ebedi yolculuğunun 75. yılında O'nu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz...

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

7. Tıp Eğitimi Çalıştayı Tema Önerilerinizi Bekliyor

Sevgili Tıp Öğrencileri,

Günümüz ülkesinde mevcut tıp eğitiminin oldukça geliştiği doğru olmakla birlikte henüz eksiklerinin olduğu, çok daha büyük yeniliklere  ve değişikliklere aç olduğu bir gerçektir. Bununla beraber, tıp fakültesi öğrencilerinin birbirlerini ilerletme açısından ne kadar önemli pozisyonlarda olduğu da aşikârdır.

TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları; fakültelerimizde verilen tıp eğitiminin, her yıl biz tıp öğrencilerinin fikir ve iradesi doğrultusunda seçilen farklı bir tema eşliğinde incelendiği bir TurkMSIC projesidir.

Projenin amacı, farklı fakültelerde okuyan tıp öğrencilerini ortak bir platformda buluşturarak, ülkemizdeki mevcut tıp eğitimi konusunda bilgilendirmek, olan biteni beraberce irdelemek ve tıp eğitimindeki sorunları çözmek adına alternatif çözüm önerileri üretmektir.

Sizler de artık aldığımız eğitim üzerinde daha çok söz sahibi olmamız gerektiğini düşünmüyor musunuz?

Öyleyse gelin bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Tıp Eğitimi Çalıştayı’nı, hep beraber Tıp Eğitimi Çalıştayları'nın yedinci harikası haline getirelim. Tıp öğrencileri olarak en öncelikli sorunumuzu hep birlikte belirleyelim.

Temamızı belirlerken, siz tıp öğrencilerinin her bir fikrinin bizim için çok değerli olduğunu vurgulayarak; aklınıza gelen Tıp Eğitimi Çalıştayı tema önerilerini, hiçbir kısıtlama gözetmeksizin bizimle linkte yer alan formu 12 Kasım 2013 saat 23.59'a kadar doldurarak paylaşmanızı bekliyoruz.

http://goo.gl/pW3FJO

KENDİ eğitimiyle ilgili en büyük söz hakkı KENDİnde olan tıp öğrencileriyiz diyorsanız:

Daha iyi bir TEÇ için, temanızı SİZ SEÇİN.

62. Ekim Genel Kurulu Düzenlendi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC) 62. Ekim Genel Kurulu, 55 tıp fakültesinden 400'ü aşkın öğrencinin katılımıyla 26-28 Ekim tarihlerinde Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından Kayseri’de buluşan katılımcılar, 3 gün süren genel kurul süresinde toplu oturumlarda TurkMSIC hakkında tartışma ve bilgilenme olanağı bulurken, ayrılmış oturumlarda da altı çalışma kolunun alanlarında tartışma, bilgi edinme ve görüş bildirme fırsatı buldular.

Genel Kurul’a davetli olarak katılan GENKÖK Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Servet ÖZCAN, GENKÖK ve çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve klinisyenlik haricinde araştırma yapabilme olanaklarına değindi. Ayrıca Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu (TurkDentSIC) Başkanı Mehmet YILDIZ ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Atilla Çağatay SEZİK de genel kurula katılım gösterdi.

Pazar günü yapılan seçimlerde 2013-2014 dönemi için yöneticiler ve 62. Nisan Genel Kurulu ev sahibi seçildi. Seçimlerin ardından 17 yeni yönetici görevlerine başladı. 62. Nisan Genel Kurulu ev sahibi ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu

 • Genel Başkan: Eren HALAÇ (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Genel Sekreter: M. Bahadır KILIÇ (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Mali Koordinatör: Tuğba AKÇAOĞLU (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Stratejik Planlama ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat AKSOY (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hazal DURSUN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Çalışma Kolu Yöneticileri

 • Staj Değişimi Çalışma Kolu: Özgür Deniz AKINCI (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Araştırma Değişimi Çalışma Kolu: Orhun ÇAKIR (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Tıp Eğitimi Çalışma Kolu: Çağrı Orkun KILIÇ (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Üreme Sağlığı Çalışma Kolu: Ahmet Melih ERDOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Halk Sağlığı Çalışma Kolu: Ceren BİLGÜN (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu: Mustafa TEMİZYÜREK (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Destek Birimi Yöneticileri

 • Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi: Mustafa Ozan ALPAY (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Eğitim Destek Birimi: Mert BAŞBUĞA (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Proje Destek Birimi: Tayfun ÖZ (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Denetim Kurulu Üyeleri

 • Ahmet Hamit ÇINKI (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Selman Birkan ÖZER (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Sina MEHRASA (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başarılı bir Genel Kurul geçirilmesinde yoğun çabaları ve emekleri olan Düzenleme Kurulu Başkanları Yıldız YAZICIOĞLU ve Mustafa TEMİZYÜREK başta olmak üzere, TurkMSIC-Erciyes'e teşekkür ediyoruz.

62. Ekim Genel Kurulu Kayıtları Başladı

Değerli TurkMSIC Gönüllüleri,

59. Ekim Genel Kurulu Erciyes ardından 62. Ekim Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacağımızdan dolayı büyük sevinç duymaktayız. Bizlere sizi misafir etme olanağını sundukları için Değerli TurkMSIC Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz. Sizleri 26-28 Ekim'de 59. Ekim Genel Kurulu Erciyes'i düzenlediğimiz otel olan Mirada Del Lago Otel’de ağırlayacağız. TurkMSIC 62. Ekim Genel Kurul Erciyes'i 59. Ekim Genel Kurulu'nu Kaçıranlar ve Unutamayanlar için düzenliyoruz. Yaşadığımız büyük heyecanla sizlere unutamayacağınız bir genel kurul yaşatma dileğiyle…

Ayrıntılı bilgi ve kaydolmak için: http://genelkurul.turkmsic.net

62. Ekim Genel Kurulu Organizasyon Komitesi

SCORE Kongre '13 Başvuruları Başladı

Sevgili TurkMSIC Gönüllüleri,

Hepinizin bildiği gibi sağlık alanındaki ilerleme ancak tıptaki bilimsel ilerlemelere paralel olarak gerçekleşir. Bu bilimsel ilerlemeyi ise ancak araştırmalar yaparak sağlayabiliriz. Fakat yapılan araştırma bir çıktıyla sonuçlandırılmıyor ve paylaşılmıyorsa diğer insanlara katkı sağlayamaz.

SCORE Kongre işte tam da bu sebeple; SCORE değişimlerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmaların; diğer öğrencilerle paylaşılması, onların kafalarında bir ışık uyandırıp yeni araştırma ve araştırmacıların oluşması ve bu sayede bilimin ilerlemesi için var.

İlk kez 24-25 Eylül 2011’de gerçekleşen SCORE Kongre bilimsel ve sosyal programıyla sizleri bu sene 5-6 Ekim tarihlerinde Başkent Yerel Kurulu ev sahipliğinde Ankara’ya bekliyor.

Yer-konaklama: Oturumlar Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı konferans salonu, konaklama TEB Dora Otel'de gerçekleşecektir. Otelle ilgili bilgi ve fotoğraflara http://www.tebdoraotel.com/ ‘dan ulaşabilirsiniz.

Ulaşım: AŞTİ’den ücretsiz servislerle sağlanacak.

Sosyal Program: National Foods and Drinks Party’nin yanısıra Ankara’nın en gözde eğlence yerlerinden birinde gerçekleşecektir.

Değişim öğrencileri ve akademisyen sunumlarıyla dopdolu olan bilimsel program kısa bir süre içinde duyurulacak.

Katılım ücreti:

Konaklama, bilimsel ve sosyal program: 80 TL

Bilimsel ve sosyal program: Yakında bildirilecektir.

Başvurmak için http://goo.gl/oHkzoJ adresindeki başvuru formunu 27 Eylül 2013 23:59’a kadar doldurmanız gerekmektedir.

O halde ne bekliyorsunuz, haydi SCORE Kongre’ye!

Taygun TÜRELİ

SCORE Kongre Direktörü

TurkMSIC TRT Radyo 1'in Konuğuydu

Değerli TurkMSIC Gönüllüleri,

Birliğimizi tanıtmak ve dış ortama açılmasını sağlamak amacıyla; 5 Eylül 2013 saat 21.05'te TRT Radyo 1’de yayınlanan Üniversite Günlüğü adlı programa Dış İlişkiler Takımı üyelerimiz Emre Gündoğan ve Tuğba Akçaoğlu konuk olarak katıldılar.

Bu programda TurkMSIC'in sosyal sorumluluk yanı ve tüm tıp öğrencilerinin sesi olmak için yürüttüğü faaliyetleri olduğu vurgulanırken, tıp öğrencilerinin sorunlarına çözümler arayan bir pozisyonumuz olduğuna değinildi. Ayrıca, yeni başlayan tıp öğrencilerinin de bu organizasyondan faydalanmalarının mesleki kariyerleri için büyük önem arz ettiği ve onları aramızda görmek istediğimiz, birlik olmamızın önemini ve nasıl irtibat kurulacağı da anlatıldı.

Birliğimiz adına çok önemli katkıları olan ve geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayan tanıtım çalışmaları artarak devam edecektir.

Saygılarımızla...

TurkMSIC Dış İlişkiler Takımı

Yurt İçi Araştırma Değişimi 2. Yerleştirme Başvuruları Başladı!

Bu yıl ilk kez düzenlenen Yurt İçi Araştırma Değişimi'ne 2. tercih için başvurular başladı!

Yurt içi Araştırma Değişimi Projesiyle SCORE olarak daha çok öğrencinin henüz bir tıp öğrencisiyken bir laboratuvarda araştırma deneyimi kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece öğrenci ilerideki yaşamında laboratuvara girdiğinde sıkıntı çekmeden yapmak istediklerini yapabilmesini ve laboratuvar ortamına ve yöntemlerine alışmasını, bilmediği yeni bilgiler öğrenmesini ve yeni yeni tecrübeler kazanamasını amaçlıyoruz. Ayırca bunların yanında 1 ay boyunca farklı bir şehri görme yeni yeni arkadaşlıklar kurma ve doyasıya eğlenme şansını yakalama fırsatı da sizleri bekliyor!

Yurt içi Araştırma Değişimi Projesiyle SCORE olarak daha çok öğrencinin henüz bir tıp öğrencisiyken bir laboratuvarda araştırma deneyimi kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece öğrenci ileriki yaşamında laboratuvara girdiğinde sıkıntı çekmeden yapmak istediklerini yapabilecek ve laboratuvar ortamına ve yöntemlerine alışık olacak. Bunların yanında bilmediği yeni bilgiler öğrenecek yeni yeni tecrübeler kazanacaktır ve tabi ki bunların yanında 1 ay boyunca farklı bir şehri görme yeni yeni arkadaşlıklar kurma ve doyasıya eğlenme şansını yakalayacaklardır. İki tip değişim türü vardır, bunlar: Proje ve Laboratuvar Değişimi.

Proje Değişimi: Projeler 4 hafta sürecek. Katılan öğrenci 1 projede gözlemci veya aktif olarak görev alacak. Bu değişim Yurtdışı Değişim Programında olduğu gibi bir değişim olacaktır.

Laboratuvar Değişimi: Bu değişim türü bu sene Yurtiçi Araştırma Değişimi ile başlayacak ve aynen proje değişimi gibi 1 ay sürecek. Değişime katılan öğrenci 4 hafta boyunca 4 ayrı laboratuvarda deneyim kazanma şansı yakalayacak.

Değişim Ücretleri de iki tip olacaktır ve bu iki tipin de ikişer tip alt ücretleri olacak. Yani;

 • Konaklamalı Ücret

Yemekli = 220TL + 50TL

Yemeksiz = 220TL

 • Konaklamasız Ücret

Yemekli = 50TL

Yemeksiz = 0TL

Yemek olarak sadece öğle yemeği ücrete dahildir. Bunlara ek olarak her öğrencinin bir de Contact Person’ı olacaktır. Bu kişinin değişim öğrencisine okulu tanıtmak, onu akademisyenlerle tanıştırmak ve gerektiğinde şehri gezdirmek şeklinde görevleri olacaktır. Ek olarak değişime katılacak öğrenciler programın %80 ine katılması taktirinde “Değişim Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.

Başvuran her öğrencinin 1 tercih yapması ve o projeden veya laboratuvarlardan sorumlu profesörlere bizim tarafımızdan iletilmek üzere bir motivasyon mektubu yazması gerekmektedir. Üniversitelerin değişim koşullarını görüntülemek için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Başvurmak için: http://turkmsic.net/form/yurt-ici-arastirma-degisimi-2-yerlestirme-basvu...