Haberler

62. Nisan Genel Kurulu'nun Ardından

Birliğimizin değerli gönüllüleri,

Geçtiğimiz haftasonu Adana’da 54 tıp fakültesinden yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 62. Nisan Genel Kurulu’nu düzenledik. Ekim’de “O Zaman Çukurova” denilerek başlanan heyecan, kampüsün güzelliğinde devam etti.

Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerinin bilgilerini, becerilerini geliştiren, bakış açılarını zenginleştiren bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Birliğimiz, bu genel kurul toplantısında önemli aşamalar kaydetmiş, çalışma kolları kendi işleyiş mekanızmasını çalıştırmış, önemli kararlar almış, aynı şekilde yerel birlikler de Birliğin tüm çalışmaları noktasında temsiliyet göstermiştir.

Birliğimizin döngüsünün daha verimli hale ulaşmasını sağlayacak olan Kongre, yeni adıyla Kurultay, son zamanların en radikal değişikliği olmuştur. Yıllardır süregelen yılda iki Genel Kurul Toplantısı düzeni, 7 Nisan itibariyle son bulmuş, yerine yıllık strateji ve planlama ile kapasite geliştirmenin yapılacağı Kurultay gelmiştir. Bu anlamda bu değişimi destekleyen tüm yerel birliklerimize teşekkür ederiz.

Bunun dışında Birlik olarak yeni üyeler kazanmış, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşmak gayemiz için önemli adımlar atılmıştır. Bu vesileyle Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart, Dicle, Maltepe, Ordu ve Zirve Tıp Öğrencileri Birliği'ne aramıza hoşgeldiniz diyorum. Birliğimiz sizinle daha da güzelleşti.

Birliğin karar mekanizmalarında etkili olacak 5 Yerel Birlik daha “Altın Üye” olarak oy haklarını elde etti. Dumlupınar, İzmir Katip Çelebi, Namık Kemal, Sakarya ve Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği artık oylarıyla seslerini daha gür çıkaracak, Birliğe değer katmaya bu şekilde devam edecekler. Bugüne kadar yaptıkları için teşekkür eder, bundan sonrası için de başarılarının devamını dilerim.

Birliğimize önemli katkıları olmuş ve bundan sonra da katkılarının devam edeceğine inandığımız Dr. Birol Tibet genel kurul tarafından Onur Üyesi olarak belirlenmiştir. Kendisini tebrik eder, bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederiz.

Ayrıca Sağlık Öğrencileri Platformu’nun oluşumu yolunda davetimizi kırmayarak toplantımıza katılan gösteren Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu’na, Türiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu’na ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’na teşekkür ederiz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde sağlık öğrencilerinin ortak sorunları için yayımladığımız bildiri ile bu platformun önemini bir kez daha göstermiş olduk.

Birliğimizin bu ilerlemelerinin yanında üç gün boyunca en iyi şekilde toplantı geçirilmesi için çaba gösteren, toplantı öncesinde ve sırasında çok emek harcayan başta yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyelerimize,

Koordinasyon Kurulu’nda yer alarak oturumların düzenlenmesine katkı sağlayan İç İlişkiler takımına, dış katılımcılar ve görünürlük için çalışan Dış İlişkiler Takımına, sponsorluk çalışmaları yapan Kaynak Arama Takımına, Çalışma Kolu ve Destek Birimi asistanlarına,

Renkli bir başlangıç için hazırlanan Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na, toplantının basına duyurulmasında yardımcı olacak Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi ve Doğan Haber Ajansı’na,

Elini taşın altına koyarak bir organizasyon gerçekleştiren, Birliğe değer katmak için çaba sarfeden, en iyi toplantı imkanları için uğraşan, Çukurova Tıp Öğrencileri Birliği Düzenleme Kurulu’na başta Mustafa, Merve ve Gülcan olmak üzere emekleri ve yaptıkları her şey için,

Son olarak Divan Başkanı Alparslan Saylar nezdinde, tüm Divan Heyetine toplantının düzenli geçmesi için gayretlerinden ötürü,

"teşekkür ederiz."

Ekim’de düzenlenecek “son” Ekim Genel Kurulu’nda görüşmek üzere…

Eren HALAÇ

Genel Başkan

Marmara Bölgesel Tıp Eğitimi Çalıştayı Katılımcılarını Arıyor!

Merhaba TurkMSIC Gönüllüleri,

Tıp Eğitimi Çalıştayları ilk bölgesel çalıştayını 19 Nisan Cumartesi günü, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştiriyor!

"Hasta-Hekim İlişkisinin Önemi ve Müfredatımızdaki Yeri" konusu üzerine yoğunlaşacağımız bu ilk çalıştayımızın bir katılımcısı da siz olup, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmaya ne dersiniz? Eğer cevabınız EVET ise, işe hemen aşağıda belirtilen linkteki başvuru formunu doldurmakla başlayabilirsiniz!

Son Başvuru Tarihi: 13 Nisan 2014 saat 23.59'dur.

Çalıştayımızın efektif geçmesi açısından, kontenjanımız 30 kişiyle sınırlıdır.

Organizasyonumuz Medipol Üniversitesi'nin değerli katkıları sayesinde ücretsiz olup, isteğe bağlı olan akşam yemeği ve sosyal programımız için cüzi miktarda bir katılım ücreti alınacaktır.

Başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/1E9hlN20-TmYpXNAmUlAIxWK_bBilfle5Yge9-f2...

Her tür soru ve görüş için ulaşmaktan çekinmeyin!

Nilay Çalışkan

Tıp Eğitimi Çalıştayları Proje Koordinatörü

Sağlık Öğrencileri 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Toplu Bildirisi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmama durumu değil; fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumudur. Bu tanıma göre bireyin sağlığının korunması için farklı meslek dallarının işbirliği gerekmektedir. Biz de bu yüzden, sağlık meslek öğrenci örgütleri olarak  7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Nitelikli sağlık hizmeti sağlayabilmek için bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal durumunu bir bütün halinde ele alan, multidisipliner bir anlayış benimsenmelidir. Sağlık öğrencileri olarak bu anlayışın profesyonel hayata adım atmadan çok daha önce kazanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Birlikte hareket etmemiz geleceğin profesyonelleri olan bizlerin arasındaki bağı kuvvetlendirecek ve böylece bireylere sunulacak sağlık hizmetinin kalitesini arttıracak ve kapsamını genişletecektir.

Eğitimlerimiz sonunda ideal bir çalışma ortamında hizmet vermek hepimizin hayalidir. Ancak yakın gelecekte bu hizmeti verecek olan bizlerin eğitim düzeyinde karşılaştığı sorunlar, ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında kontrolsüzce artan kontenjan ve fakülteler, biz sağlık öğrencilerini oldukça kaygılandırmaktadır. Bu kaygının sebebi sunulan eğitim olanaklarının, artan öğrenci sayısının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde genişletilememesidir. Akademisyen ve fiziki şart yeterlilikleri aranmadan açılan fakülteler, alanında yetkin olmayan sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin yetişmesine yol açmaktadır. Buna ek olarak, var olan az sayıda akademik personelin ise özlük haklarıyla ilgili ciddi sorunları bulunmaktadır. Sağlık öğrencileri olarak tüm bu sorunlar karşısında yılmadan çözüm önerileri üretmek için çabalamaktayız.

Bizler görev bilinci yüksek gençler olarak elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyoruz. Farkındayız ki yıllardır süre gelen bu kemikleşmiş sorunları ancak dinamik, küresel vizyon sahibi, düşünen genç beyinler çözebilir. Gençliğimizden gelen cesaretimiz, dinamizmimiz ile yeni şeyler deneme merakımız, üniversite sıralarından başlayıp kliniklerimize taşınacak ve ülkemizdeki mevcut sistemin gelişimini dünya standartlarına ulaşacak şekilde ivmelendirecektir.

Tüm bunların ışığında elimizdeki gücümüz ve özgüvenimizle ülkemizdeki sağlık hizmetinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak, nitelikli sağlık hizmetini yurdun her bir yanında ulaşılabilir kılmak, uluslararası düzeyde imrenilecek sağlık eğitim standartlarını yakalamak ve başarılı bir sağlık politikası üretmek bizlerin en önemli misyonları olacaktır.

Sağlık hakkı, bireyin en temel haklarından biridir. Bireyin bu hakkının sonuna kadar korunması yolunda birlik ve beraberliğimizin ülkemizde ve dünyada fark yaratacağı güzel günler görme umuduyla, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’müz kutlu olsun.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu

Türkiye Diyetisyen Öğrenci Komisyonu

Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu

Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu Toplantısı'na Katıldık

22-24 Mart tarihlerinde Ankara’da Ulusal Gençlik Konseyi için kurulan Ortak Platform toplantısı 34 Sivil Toplum Örgütünün katılımıyla yapıldı. Toplantıya Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ni temsilen Genel Başkan Eren Halaç katıldı.

Türkiye’de Gençlik Konseyi’nin kurulması için geçtiğimiz yıldan beri çalışmalar yürüten Platform, yapılan toplantıda Konseyin temel ilke ve değerlerini kabul etti. Çalışma usul ve esaslarında önemli bir aşama kaydedilerek son taslak oluşturuldu. Örgütlenme, politika geliştirme, savunuculuk ve uluslararası ilişkiler çalışma grupları oluşturularak görev paylaşımı yapıldı. Çalışma gruplarıyla birlikte süreci yürütecek bir Koordinasyon Kurulu belirlendi.

Toplantının son günü Avrupa Gençlik Forumu’ndan konuşmacılar katılarak Konsey’in gelişimini takip etti ve süreci değerlendirdi.

Konsey’in Genel Kurul Toplantısı Haziran ayında yapılarak nihai bir oluşum olarak karara bağlanacak.

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu Kimdir?

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu çalışmalarına 2013 yılının ilk ayında başladı. Platform için bir araya gelen 7 gençlik sivil toplum örgütü Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Türkiye’de Ulusal Gençlik Konseyi’nin sivil bir yapı olarak gençlik örgütleri tarafından kurulması ile ilgili beklentilerini sözlü ve yazılı olarak Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü Ramazan Yiğit’le paylaştılar. Sonrasında, 15 Şubat tarihinde İstanbul’da 14 gençlik örgütünün temsilcileriyle bir toplantı yapılarak Ulusal Gençlik Konseyi üzerine beklentiler ve yol haritası belirlendi ve ortak bir metin hazırlanarak 26 gençlik örgütünün imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile paylaşıldı.

Konseyin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: http://www.ulusalgenclikkonseyi.net/

 

5. SCOPH Yaz Okulu Ev Sahipliği Başvuruları Başladı!

Merhaba Sevgili TurkMSIC Gönüllüleri,

4 yıldır her yaz aralıksız olarak gerçekleştirilen SCOPH Yaz Okulu'muzun ev sahipliği başvurularını açmış bulunmaktayız.

Başvurmak için: http://turkmsic.net/Zkw

Başvurular 17 Nisan 2014 23.59'da sona erecektir.

Sevgiyle kalın.

TurkMSIC SCOPH Yaz Okulu Koordinatörü 13-14

İrem Özge UZUNOĞLU

Değişim Sınavı '13 3. Yerleştirmeler Açıklandı!

TurkMSIC Yurtdışı Değişim Sınavı 3. yerleştirme sonuçları'na ulaşmak için: http://sonuc.turkmsic.net

Hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler için karşı ülkeye son başvuru gönderme tarihi 21.03.2014 Cuma günü saat 23.59, değişim ücretlerinin yatırılması için ise son gün 23.03.2014 Pazar günü saat 23.59'dur. Ayrıntılı bilgiye fakültelerinizdeki değişim sorumluları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir programa yerleştirilemeyen adaylar için gelecek hafta tüm kontratların sıralamaya göre öğrencilere dağıtılması amaçlanan draft turu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar ve boşta kalan kontratlar değişim sorumluları aracılığıyla fakültelerde duyurulacaktır. Sürecin takipçisi olmayı unutmayın!

Değişim Sınavı '13 3. Tercihler Başladı

Değerli TurkMSIC Gönüllüleri,

Değişim Sınavı için 3. tercihler başlamıştır. Tercih yapabilmek için daha önce olduğu gibi, İngilizce testi'nde en az 40 net yapmış olmak gerekmektedir.

Staj Değişimi (SCOPE) tercihleri ve kontenjanları için

http://tercih.turkmsic.net adresinden tercih yapabilirsiniz. Okulunuza ait kontenjan listesine http://tercih.turkmsic.net/okullar.php adresinden ulaşabilirsiniz.

Araştırma Değişimi (SCORE) tercihleri ve kontenjanları için

Mevcut kontratlar

  • Brezilya 3
  • Mısır 3
  • Gana 1
  • İran 2
  • Ürdün 1
  • Meksika 3
  • Rusya 2
  • Makedonya 1
  • Tunus 3

Yerellerinde kontenjanları olan fakültelerden öğrenciler direkt gitmek istedikleri yerler için turkscore2013@gmail.com adresine e-posta atarak tercih yapabilirler. E-postalar incelenip puan sıralamasına göre kişiler yerleştirilecektir. Her öğrenci en fazla 2 ülke seçme hakkına sahiptir.

Tüm yerleştirmeler için son tarih 15 Mart 2014, 23:59'dur.

Tıpta Kariyer Günleri

Birbirinden değerli katılımcılarla, aklınızdaki kariyeriniz ile ilgili soru işaretlerini sileceğiniz Tıpta Kariyer Günleri adlı proje hız kesmeden hazırlıklara devam ediyor. İçerik olarak alışılmışın dışında, zevkli ve dolu dolu geçecek olan kongremiz için güncel bilgiler en kısa zamanda paylaşılacaktır.

Bizi izlemeye devam edin…

Enes AKDAN

İletişim: tkg@turkmsic.net

 

Sempozyumun Ardından

Değerli gönüllüler, merhaba!

Geçtiğimiz hafta sonu Birliğimiz için çok önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Son yılların güncel konusu, hiç olmasa dediğimiz "Sağlık'ta Şiddet" temasında 52 Tıp Fakültesinden 300'ün üzerinde katılımcı ile İstanbul'da bir araya geldik.

"Geleceğin hekimleri, Türkiye ve dünyada kendini ilgilendiren her konuda bilgili, kendine ve toplumuna sahip çıkan, eksik kalan durumlarda çevresini aydınlatan bireyler olmalıdır." demiştim sempozyum çağrısında. Bizleri çok yakından ilgilendiren bu tema altında sesimizi daha yüksek çıkarabilmek için, Şiddetsiz Sağlık istediğimiz için buluştuk.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan gibi isimlerin konuşmacı olarak bulunduğu; alanında yetkin sosyolog, psikolog, avukat, öğretim üyesi, basın temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu katılımcılarının gerçek anlamda bilgi şölenine çevirdiği sempozyum sonunda tıp öğrencilerinin görüşlerini yansıtan bildiriyi ortaya çıkardık.

Tema dışında; 2013 yılının enleri, Ödül Törenimizde yerini aldı. Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nin adını daha çok kişiye duyurarak medyada daha tanınan bir Sivil Toplum Kuruluşu olma yolunda adımlar attık.

Proje Fuarı ile birliğin emeklerini tüm katılımcılara anlattık. Yeni seçilen projelerimiz başta olmak üzere, çalışma kolu projeleri ve henüz proje olmayan fikirler fuar boyunca amaçlarını ve yaptıklarını paylaştı.

Mezunlar söyleşisinde, birliğe geçmişte katkı sağlamış ve fikirleriyle katkı sağlamaya devam eden Birol Tibet, Ahmet ŞenelÖzgür Niflioğlu ve Ahmet Murt, birliğin geçmişini onlara ne kattıklarını samimi bir şekilde anlattı.

Yoga, CPR, Beden Dili ve Diksiyon, Tasarım, İşaret Dili gibi atölye çalışmaları ile katılımcılar, farklı konularda bilgi edindi ve kişisel gelişimlerine katkı sağladılar.

Türkiye'de sadece tıp öğrencileri arasında değil tüm öğrenci örgütleri arasındaki en kapsamlı organizasyonlardan birini gerçek bir ekip işiyle tamamladık. Bu ekibe özel olarak teşekkür etmek isterim.

Programın hazırlanması konusunda hocalarla görüşerek ana çerçeveyi belirlememizi sağlayan Hazal Dursun'a, davetlilerle birebir görüşerek tüm ayarlamaları yapan yönetim kurulu arkadaşlarım ve Program Kurulu'nda yer alan Gürkan Umut Ay ve Alparslan Saylar'a,

Panel oturumları öncesinde ve sempozyum sırasında önemli katkıları olan oturum başkanları Gürkan Umut Ay, Alparslan Saylar, Alptekin Acar ve Mesut Aslan'a;

Bildiri Oturumunda fikirlerin alınmasını ve bildiriye yazılmasını sağlayan Tuğba Akçaoğlu, Ahmet Melih Erdoğan, Mesut Aslan, Emre Gündoğan ve Orkun Kılıç'a, Bildiri oturumunda bildiriyi düzeltmeye gayret gösteren Bekir Burak Kılboz'a,

Yılın En'lerinin davet edilmesi için çok büyük emek harcayan Tuğba Akçaoğlu, Bahadır Kılıç ve Ayşe Mine Özçelik'e, özel ödüller için uğraşan Murat Aksoy'a, Ödül Törenindeki harika videolar için, görünürlüğü ve profesyonelliği arttıran Barçın Barı'ya, sunucular Bengisu Güner ve Abdullah Arcan'a,

Proje Fuarı için çok büyük emek harcayan, herkesle birebir ilgilenerek müthiş özenli bir fuar alanı oluşturan Tayfun Öz'e; fuar alanının müzikleri için Buğra Çürük'e,

Fuar alanında stant sahipleri çalışma kolu direktörlerimiz Mustafa Temizyürek, Özgür Deniz Akıncı, Orhun Çakır, Ceren Bilgün, Ahmet Melih Erdoğan ve Orkun Kılıç'a;

Desteklenmiş projelerin standı için Hanife Yılmaz, Enes Akdan, Nilay Çalışkan, İffet Tiftikçi, Bahar Toprak, Sıla Ölmez, Ömer Gürlek, Özgenur Can ve Laçin Çiflik’e;

Çalışma Kolu Projeleri ve çalışmaları standı için Cansu Ünal, Kayra Cangöz, Furkan Ünlütürk, Mertcan Özer, Begüm Güler, Merve Güder, Zeynel Burak Yılmaz ve bağımsız çalışmaları için Şenay Mutaf'a,

Sempozyum'un afişinden, proje fuarındaki stickerlara kadar, tüm basılı materyal işini yapan Mehmet Başat Tepe ve Yayın Takımı'na, fuar alanı baskılı malzemelerin basımı için uğraşan Mustafa Temizyürek'e, tüm plaket ve market materyalleri için Ayşe Mine Özçelik'e,

Sempozyum kayıt alt yapısını hazırlayan, sosyal medya hesapları ile sempozyum sırasında bilgilendirmeler yapan Mustafa Ozan Alpay'a,

Mezunları davet ederek geçmişimizle bizi buluşturan Emre Gündoğan'a,

Farklı seçenekler hazırlayarak en iyisini ortaya çıkarmaya gayret gösteren atölye sorumlularımız Seda Kuzucu ve Ömer Yasir Boz'a,

Eğitimler için sempozyum öncesinde hazırlık dönemi geçiren, emek harcayan Mert Başbuğa, Mihriban Aksoy, Burcu Simay Özden, Cansu Ünal ve Alper Güven'e

Sempozyum öncesi promosyon videolar hazırlayan Barçın Barı ve Emre Doğan'a,

Ve tabii ki... Çok zor zamanda, kısa bir süre kalmışken elini taşın altına koyan organizasyon komitesine; Bilal Yıldız, Ece Davutluoğlu, Esra Ülgen, Bengisu Güner, Abdullah Arcan, Kürşad Korkmaz, Melih Kılıçgedik, Sena Çadırcı, Seda Günay ve adını bilmediğimiz görünmez kahramanlaraAcıbadem Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği üyelerine...

Yukarıda adını yazdığım 57 kişi dışında, özür dileyerek unuttuğum ama katkı sağladığını bildiğim herkese; sempozyuma gelerek fikirlerine beyan eden sevgili meslektaşlarıma,

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nu unutulmaz kıldıkları için teşekkür ederim.

Yönetim Kurulu adına,

Eren HALAÇ

Genel Başkan

Değişim Sınavı '13 1. Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Değişim Sınavı 1. Yerleştirme sonuçlarına http://sonuc.turkmsic.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Kazanan adaylarımızı tebrik ederiz. Ayrıntılı bilgi ve başvuru süreci ilerleyen günlerde kendi üniversitenizdeki değişim sorumlularınız ve resmi internet sitemiz aracılığıyla sizlerle paylaşılacaktır.

Süreç dahilinde yaşanan gecikmeler için tekrar özürlerimizi iletiriz.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği