Üreme Sağlığı Akran Eğitmen Eğitimi Düzenlendi

19 – 21 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 17 tıp öğrencisi, Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC) adına Akran Eğitmeni olmak için Ankara’da buluştu.  Katılımcılarımız ile Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı konuları hakkında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu – Türkiye (UNFPA-Türkiye) Üreme Sağlığı Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya’dan bilgi aldılar. Onların bakış açısının gelişmesinde katkıları bulunduğu gibi, UNFPA ile uzun zaman sonra beraber iş yapma -hatta bunu devam ettirme- fırsatını yakalamış olduk.

Bu eğitim sonunda, katılan gönüllülerimiz ile 10 ay boyunca TurkMSIC Akran Eğitmeni sıfatı ile eğitimi ile eğitim verebilecekler. Ancak mevcut Akran Grubu’nun UNFPA tarafından eğitmen olarak sayılabilmesi için daha uzun bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. İşte bu nedenle bizlerin planı, 2015 yazında bu uzun eğitimi de alarak, eğitmenlerimizin uluslar arası kuruluşlar tarafından da kabul görmesini sağlamaktır. Yani bizlerin hedefi;

  • Önümüzdeki sezon boyunca TurkMSIC Eğitmenleri olarak yerel bazdaki tıp öğrenci birliklerine Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı konularında bilgi verilmesi,
  • Uzun süreli eğitim ile eğitmenlerimizin daha dış kuruluşlar ile tanınır hale gelmesl,
  • Bu dış kuruluşlar ile ortak olabilecek ve de dezavantajlı sayılabilecek bir çok gruba yönelik Akran Eğitimi vererek, TurkMSIC’in de bu alanda öncü hale gelmesinin başlamasına yardım edilmesi,
  • Süreç sonunda(ya da ihtiyaca göre) yeni nesil eğitmenlerin yetiştirilmesi olacaktır.

 

Akran Eğitmenlerimiz ile çıkacağımız bu dört aşamalı, uzun, yorucu ama hayati önem taşıyan bu yolun, yaklaşık 2,5-3 senelik bir süreç olacağını ön görmekteyiz.

Bütün bu süreç boyunca;

  • TurkMSIC Üreme Sağlığı Çalışma Kolu(TurkMSIC-SCORA) Ulusal Ekibi üyeleri Gökçeçiçek Arık ve Nahit Can Karaburun’a,
  • Eğitim salonlarının açılması hususunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini ayarlayan, Ankara Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı İrem Özge Uzunoğlu’na ve Denetim Kurulu’nun SCORA’dan Üyesi Sina Mehrasa’ya
  • Hem bize eğitim veren, hem konaklama konusunda bizlere önemli yardımları bulununan, hem de bizimle beraber bu 17 kişilik ekibin içinde yer alacak olan TurkMSIC Mali Koordinatörü Tuğba Akçaoğlu’na,
  • Ev sahipliği ilk ilanından son ana kadar tavsiyeleri ile yardımcı olan Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve SCORA’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aksoy’a,
  • Mali desteğini bizlerden esirgemeyen TurkMSIC Yönetim Kurulu’na

Sonsuz teşekkürler sunarız…

TurkMSIC SCORA Ulusal Ekibi Adına,

Ahmet Melih ERDOĞAN

Üreme Sağlığı çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi