TurkMSIC Başkanlar Kampı 3x3'ün Ardından

TurkMSIC Başkanlar Kampı 12-14 Ocak tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

3.yılında 3 farklı konseptle 3x3 sloganı ile bu sene de yoluna hız kesmeden devam eden TurkMSIC Başkanlar Kampı nam-ı diğer TuBaKa yerel kurul başkanlarımızın ve yerel kurullarımızın gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kapasite arttırımının misyon edinildiği bir liderlik akademisi, kurumsallaşma merkezi ve danışma mercii. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen yaklaşık seksen katılımcı üç gün boyunca liderlik, yöneticilik, savunuculuk, gönüllü yönetimi gibi başlıklarda eğitim ve atölye çalışmlarında yer aldı. Tüzük, dernek yapılanması, iç ilişkiler ve dış ilişkiler başlıklarındaki oturumlarla TurkMSIC yapılanması adına yönetimsel bilgi ve becerileri arttırılmaya çalışıldı. Yine toplantımızda karar alma sürecinde yöneticilerimizin etkinliğini arttırmak adına danışma toplantıları ile TurkMSIC'ın güncel problemleri konuşuldu. Yerel Kurullarımız için sürdürdüğümüz "kaliteli gelişim" anlayışının gereği olarak TuBaKa'da yerel yöneticilerimizle beraber TurkMSIC Gelişim Kriterleri hazırlandı.

TuBaKa'ya katılan mezunlarımızdan Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL'ün "30 Yıl Sonra TurkMSIC" başlıklı yazısına buradan erişebilirsiniz.