Sağlık Politikaları Kampı Düzenlendi

Değerli Tıp Öğrencileri,

Sağlık Ekonomisi temalı 2.TurkMSIC Sempozyumu öncesinde Tıp Öğrencilerinin politika yapıcılardan bilgi alması için 26-27 Ocak tarihlerinde Sağlık Politikaları Kampı düzenlenmiştir. Kampın ilk günü Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Beyazıt İlhan ve hukuk bürosundan Av. Özgür Erbaş Ankara Tabip Odası’nda sağlık politikalarına TTB bakışını öğrencilere aktarmıştır. Kampın 2. günü Hacettepe Yerel Kurulu’muz ev sahipliğinde Prof. Dr. Mehtap Tatar hocamız Sağlık Ekonomisi sunumu yapmıştır. Ardından katılımcılar küçük çalışma gruplarına bölünerek 2 günü değerlendirmişlerdir. Sağlık politikaları alanında bugüne kadar yaşanan dönüşümün konuşulduğu kampa yaklaşık 40 kişi katılmıştır.

Kamp çıktıları sunum şeklinde TurkMSIC Dış İlişkiler Takımı tarafından oluşturularak tüm TurkMSIC gönüllüleri ile paylaşılacaktır.2.TurkMSIC Sempozyumu'nda Sağlık Ekonomisi başlığında daha derinlemesine görüşmek üzere...