Değişim Sınavı'na Dair Açıklama

Değerli Değişim Gönüllüleri,

Bildiğiniz üzere bu sene TurkMSIC Yurtdışı Staj ve Araştırma Değişimi Sınavı’nı 29 Aralık 2013 tarihinde Türkiye’nin birçok fakültesinden katılımcılarımızla gerçekleştirdik. Sınav sonrası resmi bir açıklama olmasa da sınavın açıklanması için ön gördüğümüz süre 2-3 haftalık bir süreçti. Bugün içinde bulunduğumuz 3 Şubat 2014 itibariyle bizler de sınav yerleştirmelerinin açıklanmamış olmasından dolayı mutlu değiliz ve bu konuda sizlerden bize ulaşan birçok e-maili ve mesajı hiçbir şekilde göz ardı etmiyoruz. Ancak tarafımıza ulaşan bazı mesajlardan dolayı, sınav katılımcıları olarak sizlerin de konu hakkında bilgisi olması gerektiğini anlıyor, bu konuda sizinle empati kurmaya çabalıyoruz. Bu yüzden sınavla ilgili gelişmeleri ve özürlerimizi sizinle paylaşma gereği duyduk. Açıklamayı okuduktan sonra sizin de bizimle empati kuracağınızı ümit ediyoruz.

Bu sene sınavımızın açıklanmasının gecikmesine neden olan olayları sizinle paylaşmak gerekirse;

 1. Optik formda yanlış kodlama yapan öğrencilerin mağdur olmaması açısından yerel birliklerdeki sorumlularla iletişime geçilerek bu hataları düzelttik.
 2. Yanlış sorulara itirazların değerlendirdik.
 3. Yeni bir sponsorla çalışmaya başlamamızın sonucu olarak bir alışma sürecini geride bıraktık. Bu konuda bize her zaman yardımcı olan TusTIME’a teşekkür ederiz.
 4. Bir yerel kurulumuzda 15 eksik optik form gönderilmesi sonucu optik form sıkıntısı yaşadık, bu problem fotokopi çekilerek giderdik ancak sınavların okunduğu merkezde fotokopi optikler okunmadığı için bu optikler TusTIME tarafından temize geçirilerek okundu. (Güvenlik konusunda kesinlikle bir sıkıntı yaşanmamıştır)
 5. Hâlihazırda sınav öncesi açıklanan kontratlarımızda bizim isteğimiz dışında karşı ülkelerin sorumluları tarafından bir takım değişikliklere gidildi, bu süreçte bunu değiştirmek için çabaladık.
 6. Yerleştirmelerimizi daha rahat yapmak adına geçen sene yapılan yerleştirme sistemimizle ilgili kodlama problemleriyle karşılaştık. Şu an programı yaptırdığımız kişilerle iletişim halinde olduğumuzu, sorun çözülür çözülmez yerleştirmeleri açıklayacağımızı belirtmek isteriz.

Bu açıklamalardan sonra değinmek istediğimiz nokta; asla hatasız ve mükemmel olduğumuzu iddia etmediğimizdir.  Ancak dışarıdan bizim hatalarımız gibi görünen bazı gecikmelerin aslında sınavların güvenliğine yönelik olduğunu, sizlere söz verdiklerimiz bizim imkânlarımız haricinde değiştiğinde bunları yine sizin lehinize çevirmek için uğraştığımızı da bilmenizi isteriz. Bu bağlamda sizin de bizi anlayacağınızı ümit ediyoruz. Sınavların açıklanmasının ardından 3. yerleştirmelere dek olan tüm takvim sizlerle yerel birliklerinizdeki staj değişim direktörleri tarafından paylaşılacak ve Mart ayının başına kadar 3. tercihler tamamlanacaktır. Ayrıca kontratlarda gidilen bazı değişiklikler ve süreç sırasında bazı ülkelerin değişim koşullarında yapılan değişiklikler şu şekildedir:

 1. 3 olan Japonya (bilateral) kontratı sayısı 5’e yükselmiştir.
 2. 2 bilateral kontratımız bulunan İsrail’le kontratlarımız unilateral olarak değişmiştir. İsrail’in unilateral değişim ücreti 350 Euro’dur.
 3. 23 bilateral-6 unilateral olan Macaristan’la kontrat sayımız 18 bilateral-11 unilateral olarak değişmiştir. Macaristan’ın unilateral değişim ücreti 250 Euro’dur.
 4. 270 Euro olan Letonya unilateral değişim ücreti tüm ülkeler için 300 Euro olarak değişmiştir.
 5. Süreç içerisinde birçok ülkenin değişim koşullarında küçük değişimlere gidilmiştir. İstediğiniz yere yerleşmenizde problem olmaması açısından tercih ettiğiniz ülkelerin değişim koşullarını tekrar incelemenizi önermekteyiz.

Tekrar anlayışınıza teşekkür etmekle beraber, önümüzdeki süreçte sizler gibi her şeyin daha iyi olmasını umduğumuzu ve bunun için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

TurkMSIC Yürütme Kurulu Adına,

Özgür Deniz AKINCI (Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü)

 Orhun ÇAKIR (Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü)