Değişim Sınavı '13 Cevap Anahtarı Düzeltme ve Açıklamalar

Değişim Sınavı Cevap Anahtarı'na İtiraz arabirimi kullanılarak İngilizce Testi'nde 18 soru hakkında itiraz yapılmıştır. Tıp Testi'nde ise 8 soruya itiraz yapılmıştır.

İngilizce Testi

Yapılan incelemeler sonucu yalnızca 73. sorunun cevabı A olarak düzeltilmiştir. Diğer cevaplarda bir hata bulunmamaktadır, ilgili açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İlgilenen herkese teşekkür ederiz.

7. soruda ilk boşluk temel cümlenin fiilini bulmaya yönelik olup “in 1940” zaman zarfı ipucuyla doğru yanıt “was set up” ifadesidir.  İkinci boşluk ise “the laws” ifadesini niteleyen bir sıfat cümleciği (adjective clause) içerisinde verilmiştir ve kanunlar genel doğruları ifade ettiği için simple present tense gerektirir, o da C seçeneğinde “maintain” olarak verilmiştir. Ayrıca Adjective Clause içeren cümlelerde her zaman ‘zaman uyumu’ olmaz. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.

13. soruda “unless” soru kökünde anlama bakmadan, yapı uyumsuzluğu nedeniyle ilk olarak eleyebileceğimiz seçenektir. Çünkü unless, “if not” anlamına gelir ve bu nedenle kendisinden sonra olumsuz yapı gelmez. ( unless they do not speak…) şeklinde bir ifade yapısal açıdan yanlıştır.

14.soruda boş bırakılan yere, isim cümleciği (noun clause) oluşturacak doğru soru kelimesini bulmamız istenmektedir. Soru kökünü okuduktan sonra seçeneklerde ilk aranacak kelime “which” iken, seçeneklerde verilmemiştir. Aslında “what” soru kelimesinin “hangi” anlamını taşıdığı yapılarla karşılaşmış olmalısınız. “What song do you like the most?” ya da “What school do you go to?” gibi. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

18. soruda yer alan “throughout history”  ifadesi “tarih boyunca” anlamına gelmektedir ve present perfect tense ile kullanılır.

19. soruda seçeneklerde verilen “plenty” ve “abundant” kelimelerinin her ikisi de “bol, çok” anlamına gelmektedir ve birbirlerini elerler. Bu nedenle ne A ne de B seçeneği doğru yanıt olabilir.

27. soruda soru kökünde bir görüşten bahsedilmektedir. C seçeneğinde verilen anlatım soru kelimesi ile başlayan bir isim cümleciğidir, yapı bakımından uymamaktadır.

32. soruda “the body” ve “the face” kullanımları gramatik olarak yanlış değildir.

33. soruda, soru kökünde yer alan “the national divorce rate has dropped steadily” ifadesi “ulusal boşanma oranı istikrarlı bir şekilde azalmıştır.”şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. Soru kökünde bahsedilen boşanma oranına gönderme yapan tek seçenek E seçeneğidir. D seçeneği çeldirici seçenektir. Türkçeye çevirisi “Ortak ilgi alanlarına sahip çiftlerin birlikte aktivitelerde yer almaları ve birbirlerini daha iyi anlamalarından dolayı” olarak yapılabilir. Bu ifade, anlamsal açıdan bakıldığında istastistiki veri oluşturamayacak kadar soyut ve spesifik bir ifadedir. Kaldı ki cümleciğin öznesi ortak ilgi alanlarına sahip çiftlerdir, evli çiftlerden bahsedilmemektedir ve d seçeneğindeki ifadeden sonra “It’s expected that …” şeklinde bir anlatım gelebilir.

35. soruda, soru kökünde “a person” ifadesini tanımlayacak bir sıfat cümleciği (adjective clause) aranmaktadır. A seçeneği bir zarf cümleciğidir (adverbial clause) ve gramatik açıdan bu şekilde kullanılmaz. Anlamsal açıdan doğrudur, ancak cümle sonunda yer alması koşuluyla.

36. soruda, soru kökünde verilen “whereas” ifadesi ‘-iken’ anlamına gelir ve zıtlık ifade eder. Seçeneklerde bu zıtlığı tamamlayacak ifade aranmalıdır. Soru kökünde verilen ifadeyle anlamsal ve yapısal açıdan örtüşen tek seçenek C seçeneğidir.

42. soru bir çeviri sorusudur ve sizlerden anlamca en yakın ifadeyi bulmanız istenir. A seçeneğindeki anlatım soru köküyle uyumsuzdur, yüklem uyuşmazlığı vardır ve sizin ipucu olarak temel aldığınız anlatım, isim cümleciklerinde özne-yüklem uyuşmasını sağlamak için özneye eklenen –nın,-nin ekini yanlış yorumlamış olmanızdır.

52. sorunun cevabı C seçeneği olamaz, çünkü C seçeneğinde  “kişilik gelişimini tamamlamada başarısız olmak” tan bahsedilmektedir. Oysa ki parçada Freud’un psikoseksüel gelişim evrelerinin tamamlanmasındaki başarısızlıktan bahsedilmektedir.

54. sorunun yanıtı D seçeneği olamaz, çünkü bu seçenekte, kişilik gelişimin sadece Freud ve Erikson’un ilgi alanı olduğundan bahsetmektedir. (…, namely Freud and Erikson) Oysa ki parçada “Many prominent theorists developed theories to describe various steps and stages that occur on the road of personality development” şeklinde net bir ifade yer almaktadır.

57. soru parçadan çıkarım sorusudur. B seçeneğindeki ifadeye parçanın bütününden ulaşılmaktadır. (Einstein’s theory of General Relativity, published in 1915, is our most detailed mathematical theory for how gravity works. With it, astronomers and physicists have explored the origin and evolution of the universe, its future destiny, and the mysterious landscape of black holes and neutron stars. General Relativity has survived many different tests, and it has made many predictions which have been confirmed.)  D şıkkında ise, Einstein’ın genel izafiyet teorisindeki ilk tahminin yerçekimi dalgalarının var olduğudur şeklinde bir ifade yer almaktadır. Oysa ki parçada; (Currently, physicists are exploring two of its most fundamental predictions: The first is that gravity waves exist and …) fizikçilerin iki önemli öngörüsünü keşfettiklerinden ve bunlardan ilkinin yerçekimi dalgaları olduğundan bahsedilmektedir.

71. soruda verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulmanız istenmiştir. Bu sorularda bazen soru kökünde verilen cümlenin tamamını anlatan bir ifade bulamazsınız, bu durumda en yakın seçeneği ararsınız. Sadece C seçeneği, tuzun aşırı tüketiminden bahsetmese de doğru anlatımı vermektedir. B seçeneğinde yorum devreye girmiştir ve tavsiye vermektedir. D seçeneğinde ise fazla miktarda tuz tüketiminin 100.000 ölüme neden olduğundan ve bu durumun daha fazla hipertansiyon ve kalp hastalığı vakalarıyla sonuçlandığından bahsetmektedir.

72. soruda A seçeneği boşluktan sonra gelen ifadeyle bütünlük sağlamasına rağmen, boşluktan önce gelen cümleyle uyum sağlamamaktadır.

73. sorunun doğru yanıtı A seçeneği olarak düzeltilmelidir.

78. soruda, E seçeneği her ne kadar “kidney disease” kullanımından dolayı konu ile bağlantılı görünse de, tüm paragraf boyunca, steroid kullanımı ve yüksek protein diyetlerinin neden olduğu hastalıklardan bahsederken, E seçeneğinde  tedaviden bahsedilmektedir. Ayrıca anlatım şekli yönünden (1.tekil şahsa yönelik) paragrafa uyum sağlamamaktadır.

Tıp Testi

İlgili açıklamalar ve düzeltmelerle ilgili bilgi, ekteki PDF dosyasında yer almaktadır.

Dosyalar: