Çocuk Korumada Siyasetçilerin Önderliği

Değerli Tıp Fakültesi Öğrencileri,

27 Kasım 2014 günü düzenlenen “Çocuk Korumada Siyasetçilerin Önderliği” (Avrupa Konseyi Beşte Bir Kampanyası) Paneline, Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ni temsilen katılmış bulunmaktayız.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem ERDOĞAN ATABEK’in açılış konuşması ile başlayan panelde, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Türkan DAĞOĞLU şu sözler ile devam etti:
“Çocuk istismarı zenginin ya da fakirin sorunu değildir, istismar sosyoekonomik düzeye göre değişiklik göstermiyor, her kademede var. Çarpıcı olan kısım ise istismara maruz kalan çocuklar bunu %85 oranda yakın çevresinden görüyorlar.”

Ardından, Hollanda Kraliyeti Büyükelçisi Ron KELLER, istismara maruz kalan çocuklar komşu evlerde ya da komşu mahallelerde ya da komşu ülkenizde olmasının fark etmeyeceğini belirterek, Çocuk istismarının dünya sorunu olduğunu ve bu sorunla ilgilenmek için büyük bir tutku gerektiğini ve çocukların kendilerini koruyamayacak durumda olduklarından dolayı bu sorumluluğun bizlere ait olduğu ifade etti.

AKPM Türkiye Delegasyonu Başkanı Reha DENEMEÇ’ten sonra söz alan, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Başkanı Prof. Dr. Tomris TÜRMEN, katılımcıları bilgilendirirken şu önemli sözleri kullandı:
“Maalesef ki bizim bugün değineceğimiz konu gizli, karanlık ve fısıldaştığımız bir konu. Unutmayalım ki cinsel suçların %40’ı çocuklara karşı işleniyor. Çocuklar kendi yakınlarına güveniyor, bunu yapanlar dışardan hiç tanımadıkları insanlar değil. Çocuk gelinler de cinsel istismardır.”

Ardından, UNICEF Çocuk Koruma Bölüm Séverine JACOMY-VITE, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Hüseyin Serkan YILDIZ ve Uluslararası Çocuk Merkezi ‘nden Adem ARKADAŞ-THIBERT konuşmalarını yaptılar.

Daha sonrasında ise Milletvekilleri Fatoş GÜRKAN, Ayşe Eser DANIŞOĞLU, Ruhsar DEMİREL ve Sebahat TUNCEL sırası ile söz aldılar. Milletvekilleri yaptıkları farklı konuşmalarda Suriyeli kayıt dışı çocuklara ve Avrupa’daki Türk çocuklarına vurgu yaptılar. Aynı zamanda bu farklı konuşmaların içinde:
“Konuşulmayan, konuşulamayan bir konuya hayır demeyi öğretmekten bahsediyorsunuz. Eğer suçlunun ceza çekmesini ve tedavi edilmesini istiyorsanız 76 milyonu tedavi etmelisiniz ki sessiz kalarak suça ortak olmasınlar. Yaşananlar hep aile içinde kalıyor, gün yüzüne çıkmıyor.
Çocuk cezaevleri gibi bir sorunumuz var, burada ciddi istismar problemleri yaşanıyor.
Biz çocuk hakları sözleşmesini imzalıyoruz başka sözleşmelere dahil oluyoruz ama bazı maddelere çekince koyuyoruz. Bu kabul edilebilir değil. Mesele sadece yasa yapmak değil, yasalarımız gerçekten çok iyi ama sorunlar devam ettiğine göre demek ki başka şeyler yapmamız lazım. Kadın bedeni üzerinden yapılan bir savaş var, Suriye’den gelenlerin büyük çoğunluğu kadın ve çocuk. Bu insanların sadece barınma ve beslenme sorunu yok, istismar sorunu da var. Ayrıca eşcinsel çocuklarımız da var, onların araştırması yapılmıyor, aileler kabul etmiyor…” sözleri ile konuya değindiler.

Panel bittikten sonra, birliğimiz adına TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Türkan DAĞOĞLU ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Başkanı Prof. Dr. Tomris TÜRMEN ile görüşmelerde bulunuldu.

Ahmet Melih ERDOĞAN
Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi

Cem GÖKHAN
Dış İlişkiler Takımı – Birleşmiş Milletler Ofisleri Sorumlusu