Çocuk Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukuk Paneli'ne Katıldık

20 Kasım Çarşamba günü, Çocuk Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukuk: Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması (Lanzarotte) Sözleşmesi & Avrupa Komisyonu "5'te 1" Projesinin tanıtımı ile ilgili yapılan panele Türk Tıp Öğrenci Birliği'ni temsilen Ahmet Melih Erdoğan ve Tayfun Öz katıldı.

5'te 1 projesinin amacı "Avrupa'da her 5 çocuktan 1'inin istismara uğradığı" gerçeğinden yola çıkılarak Lanzarotte Sözleşmesi'ne de dayanarak ülkelerin içinde bilinç oluşturmak.

Panelde Prof. Dr. Necdet Ünüvar (Adana Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı) ve Prof. Dr. Türkan Dağoğlu (İstanbul Milletvekili, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı) ile milletvekilleri Ayla Akat Ata, Ruhsar Demirel, R.Mahmut Türmen ve Alev Dedeğil Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları ile ilgili fikirlerini beyan ettiler. Aynı zamanda ICC Türkiye Müdürü, UNICEF Türkiye Ofisi Şefi, Hollanda Kraliyet Elçiliği Müsteşar Yardımcısı ve UNICEF Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Birimi Şefi ile projenin uygulayıcılarından Adem Arkadaş-Thibert sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdiler.

Programdan sonra ise Adem Arkadaş-Thibert, Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel ve UNICEF Türkiye Ofisi Şefi Simone Vis ile temaslarda bulunarak aradaki iletişimin güçlendirilmesi sağlandı.

Panelle ilgili ayrıntılara ulaşmak için: http://turkmsic.net/ZkZ