Kaya KANDEMİR

Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
vpe@turkmsic.net