Görkem İNAN

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
norp@turkmsic.net

Çalışmalar İnsan Hakları ve Barış Takımı tarafından yürütülmektedir.