Haberler

Yönetici Gelişim Kampı - 2019

12-13 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da Gazi Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde Yönetici Gelişim Kampı’nı gerçekleştirdik. 

Türkiye’nin dört bir yanından yerel birlik yöneticilerimizin katılım gösterdiği etkinliğimizde, yerel birlik yöneticilerimiz ile ulusal yöneticilerimiz arasında fikir alışverişleri yapıldı ve ortak çalışma programları belirlendi. 

Yerel birliklerimizin arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini arttırmayı hedeflediğimiz Yönetici Gelişim Kampı’na katılım sağlayan herkese, ev sahibimiz Gazi Tıp Öğrencileri Birliği’ne ve Ulusal Yönetim ile Yürütme Kurullarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

2. Bölge Toplantısı - 2019

19-20 Ekim tarihlerinde Bahçeşehir Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde bölge toplantılarımızdan ilki olan 2.Bölge Toplantısı gerçekleşti. 

 

2.Bölgede bulunan 140’tan fazla gönüllümüze ulaştığımız bu toplantımızda, bölgemizde bulunan yerel birlik gönüllülerimizin tanışması sağlandı. Yoğun geçecek bir yıla gönüllülerimizin daha donanımlı hale getirilmesi hedeflenerek birçok eğitim gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca yıl içinde karşılaşabilecekleri sorunlara yerel birliklerimizin beraber hareket etmesini sağlayacak şekilde çözüm yolları arandı. 2.Bölge yerellerimiz yıla dinamik ve yüksek motivasyonla başlamış oldu.

 

Bu etkinliğin gerçekleşmesinde rol oynayan Bahçeşehir Tıp Öğrencileri Birliği’ne, İç İlişkiler Takımı’na, Ulusal Yönetim ve Yürütme Kurulu ile takımlarına, eğitmenlere ve katılan tüm 2.Bölge yerellerimize teşekkür ederiz.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 2019 Kurultay

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı, 70’in üzerinde tıp fakültesinden 500’ü aşkın öğrencinin katılımıyla 7-9 Eylül 2019 tarihleri arasında Tokat’ta gerçekleşti. 

Kurultay’ın ilk 2 günü; Bağışıklama, Bilişim Eğitmeni Eğitimi, Çocuk İhmal ve İstismarı, Hayatına Hareket Kat, Mülteci Cinsel Sağlığı ve Hakları, Sağlıkta Hukuk ve Medikal Malpraktis ve Yönetici Gelişim Çalıştayı olmak üzere tüm katılımcıların gelişimini hedefleyen ve faydalı çıktılara ulaşılan 7 farklı çalıştay düzenlendi.

Geriye kalan günlerde Araştırma Değişimi, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Halk Sağlığı, İnsan Hakları ve Barış, Staj Değişimi, Tıp Eğitimi, Proje ve Girişimler takımlarının ve Yerel Birlik Yöneticilerinin bir araya gelmesini sağlayan ayrılmış oturumlar gerçekleşti. 

Aynı zamanda Açılış Töreni’nde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Dr. Ali Çelik yaptıkları konuşmalarla bizleri Tokat’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

5.sini gerçekleştirdiğimiz Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı’na katılan tüm davetlilerimize ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere...

IFMSA August Meeting 2019 TurkMSIC Delegasyonu

1-7 Ağustos 2019 tarihlerinde Tayvan’ın başkenti Taipei’de gerçekleşen 2019 Dünya Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu (IFMSA) Ağustos Genel Kurulu Toplantısı’nda Türkiye’yi temsilen 14 kişi ile katılım gösterdik. 

Birliğimiz adına çok önemli olan bu toplantıda; IFMSA’in gelecek faaliyetleri, stratejisi ve yönetici seçimleri başta olmak üzere birçok konu tartışıldı. 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak aktif bir şekilde katıldığımız toplantıda Melike Saba Erdinç, Üyelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adayı ve Egemen Kaan Çakar, Denetim Kurulu Üyesi Adayı olarak sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca delegelerimizden Naci Cem Aydoğdu, Tüzük Denetleme Kurulu üyesi olarak seçilmiş ve görevini icra etmiştir. Toplantımızda birliğimizin projelerinden; Sağlığa Adım At, Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı ile Cinsiyet Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalıştayı'mızın Aktivite Fuarı'nda sunumunu gerçekleştirdik.

SCOME&SCORA Yaz Okulu

20-21-22 Ağustos tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Tıp Eğitimi Çalışma Kolu ortaklığında SCORA&SCOME
Yaz Okulu gerçekleşti. Bu sene ilk defa iki çalışma kolumuzun ortaklığı ile gerçekleşen
etkinlikte daha önce değinilmeyen “Kapsamlı Cinsellik Eğitimi” gibi birçok konuya değinildi.
Birbirinden verimli oturumlar ile gönüllülerimize farkındalık kazandırılarak bilgi aktarımı
yapıldı. Gerçekleştirilen ayrılmış oturumlar ile katılımcılara çalışma kolları hakkında temel
bilgiler aktarıldı ve seneye hazır bir şekilde başlamalarına destek olundu. Verilen eğitimler
ile de kişisel gelişim noktasında gönüllülerimize katkılar sağlandı.

SCORA&SCOME Yaz Okulu’nun gerçekleşmesi için emek gösteren İzmir Katip Çelebi Tıp
Öğrencileri Birliği’ne, Ulusal Takımlarımıza, eğitmenlerimize ve katılım gösteren tüm
gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

10. Halk Sağlığı Yaz Okulu

10. Halk Sağlığı Yaz Okulu, 28 Temmuz-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Kuşadası-
Aydın'da Ulusal Halk Sağlığı Takımı ev sahipliğinde, ‘’Halk Sağlığı Felsefesi’’ teması ile
gerçekleşti.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar
Okyay ve daha birçok değerli dış katılımcının olduğu, TurkMSIC kurucusu ve onursal
başkanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda’nın Ulusal Halk Sağlığı Direktörü Bahadır Haytabey ile
jüri olarak yer aldığı oldukça verimli çıktılar elde edilen Aktivite Fuarı’nın gerçekleştiği,
Proje ve Girişimler Destek Birimi Takımı katkılarıyla Proje Yönetimi sürecinin işlendiği,
tema oturumları ile Halk Sağlığı ve koruyucu hekimlik felsefesinin katılımcılar tarafından
benimsenmesi sağlanırken bir yandan da verilen eğitimler ile gönüllülerimizin kişisel
gelişimlerine katkıda bulunulduğu bir ortam sağlandı.

Aynı zamanda, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Toplantılar Kılavuzu’na ve Yeşil Politika’ya uygun,
fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin ön plana çıkarıldığı, dikilecek 300 fidan ile etkinliğin
karbon ayak izinin sıfırlandığı bir Yaz Okulu olması nedeni ile birliğimizde bir ilkin
gerçekleştiği bir Yaz Okulu oldu.

T4PE-O&LORE Eğitimi 2019

Araştırma Değişimi Ve Staj Değişimi Kollarımız tarafından ilk kez ortak olarak düzenlenen
11.T4PE-O/LORE Eğitimi Kampı’mız 19-21 Ağustos tarihlerinde İzmir Ekonomi TÖB ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Değişim gönüllüleri ile
birlikte “Değişim’in felsefesinin” ve başta Değişim Sınavı olmak üzere sene içi yürütülecek
süreçlerin çalışıldığı kampımızda IFMSA’in en iyisi olan Değişim Programımız’ın yeni
yürütücüleri yerel gönüllüler; NEO’larımız, NORE’miz ve Ulusal Değişim Takımlarımız ile
tanıştı. Katılımcılarımız TurkMSIC’te ilk defa denenen IFMSA Exchange Database,
Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı ve Değişim Standı simülasyonlarında hem eğlenip hem de
bilgilerini pekiştirdiler.

11.T4PE/LORE Eğitimi Yaz Kampı’nın gerçekleşmesini sağlayan ev sahibi İzmir Ekonomi
Tıp Öğrencileri Birliği’ne, Araştırma Değişimi ve Staj Değişimi Ulusal Takımları’na,
eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

4. İnsan Hakları ve Barış Yaz Kampı

29-30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu’nun dönem
içindeki ilk etkinliği olan 4. Ulusal SCORP Yaz Kampı gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir
yanından gelen biricik LORP’larımız ile birlikte motivasyon dolu, dönem içerisinde
kullanılacak olan temel bilgiler ve sorumlulukların işlendiği yaz kampımızda dış
katılımcılarımız ile gerçekleşen oturumlarla da deneyim aktarımı gerçekleşti.

4. Ulusal SCORP Yaz Kampı’nın gerçekleşmesini sağlayan ev sahibi İzmir Ekonomi Tıp
Öğrencileri Birliği’ne, İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımımıza, eğitmenlerimize ve
katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Tokat Belediye Başkanı Daveti

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu üyemiz Nihat Taner, Tokat Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Dr. Ali Çelik'i makamlarında ziyaret etti.

 

7-9 Eylül 2019 tarihlerinde Tokat’ta gerçekleşecek olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultay’ında bizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ileterek Tokat’ın görülebilecek doğal ve tarihi güzelliklerini aktardılar. 

 

Kibar davetleri ve güzel misafirlikleri için Sayın Belediye Başkanı’na ve Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Tokat’ta görüşmek üzere!

 

Videolara Instagram hesabımızın IgTv kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'ne Eşya Bağış Projesi

12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde Tıp Fakültesi Öğrencileri Derneği ofisimizin taşınması
esnasında elimizde bulunan ve kullanmadığımız ikinci el eşyaları Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ne ait Eşya Bağış Projesi’ne bağışladık.

Eşya Bağış Projesi kapsamında bağışlanan eşyalar, aile içi şiddet görmüş kadınlar için
yeni bir ev kurulmasında kullanılıyor.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak şiddete maruz kalmış kişilere yardım amaçlı düzenlenen
bu projeye katkı sağladığımız için gururluyuz. Ve bu projeyi hayata geçirdikleri için Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ne teşekkürlerimizi sunarız.