Haberler

SCORE Kongre'nin Ardından

Sevgili Tıp Öğrencileri,

Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin Bilimsel Araştırma Değişimi Çalışma kolunun en önemli etkinliklerinden biri olan SCORE Kongre, TurkMSIC SCORE ile araştırma değişimine gidip araştırma projelerine katılmış olan ve bunları çeşitli platformlarda tanıtmak isteyen öğrencilere fırsat yaratan; aynı zamanda tıp fakültesi öğrencilerinin araştırma yapmak konusundaki merak ettikleri noktalarda bilgi kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmekte olan kongredir.

Özellikle SCORE gönüllülerinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği, SCORE PET(Pre Exchange Training) girişimiyle birlikte araştırma değişimine gitmeden önce ve sonrasındaki süreçlerin bir zincirin halkalarını tamamladığı kongremiz, 27-29 Eylül tarihlerinde Marmaris’te 122 tıp fakültesi öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. ( 8 kişilik organizasyon komitesi ve 114 kongre katılımcısı)

Bu yıl öncelikle ilk hedeflerimizden biri olan yerel ev sahipliği yerine daha çok sayıda yerel birlik öğrencisini ağırlayabilmek için çekirdek organizasyon ekibiyle çalışma fikrimizi hayata geçirdik. Kongrenin hem niceliği hem de niteliğinin artması yolundaki çabalarımız sonuç verdi. Bundan önce en fazla 14 farklı yerel birlikten gönüllümüz kongreye katılım gösterirken, bu sene 27 yerel birlik olarak kongreye aktif katılım sağlamış bulunmaktayız. 

Katılan Tıp Öğrencileri Birlikleri:  Acıbadem Tıp Öğrencileri Birliği, Adnan Menderes Tıp Öğrencileri Birliği, Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği, Başkent TÖB, Bezmialem TÖB, Celal Bayer TÖB, Cerrahpaşa TÖB, Çukurova, Dokuz Eylül TÖB, Ege TÖB, Eskişehir Osmangazi TÖB, Gazi Üniversitesi TÖB, Hacettepe TÖB, İstanbul TÖB, Katip Çelebi TÖB, Koç TÖB, Kocaeli TÖB, Marmara TÖB, Muğla Sıtkı Koçman TÖB, Kayseri Erciyes Üniversitesi TÖB, Namık Kemal TÖB, Pamukkale TÖB, Süleyman Demirel TÖB, Trakya Üniversitesi TÖB, Ufuk TÖB, Uludağ Üniversitesi TÖB, Yıldırım Beyazıt TÖB.

Kongre çerçevesinde 10 ülke sunumu ve atölyede de soru cevap seklinde 6 farklı ülkeyi daha kapsayacak şekilde toplamda 16 ülke hakkında katılımcılar bilgilendirildi. TurkMSIC Bilimsel Araştırma Değişimi Ulusal Direktörü Orhun Çakır ve NORE Asistanlarımız Kayra Cangöz ve Zülâl Yılmaz’ın Bir Süreç Olarak SCORE sunumu ve SCORE SWG(Küçük Çalışma Grupları)  koordinatörleri tarafından yapılan sunumlarla SCORE'yi bütünsel anlamda tanıtma fırsatı bulduk. Ayrıca TurkMSIC Staj Değişimi Ulusal Direktörü Özgür Deniz Akıncı’nın da katılımı ve SCORE-SCOPE ortak sunumları(Japonya) sayesinde yurt dışı değişimi ve önemini pekiştirmiş olduk. Etkinliğe kendisiyle 1,5 ay öncesinde haberleşmiş olmamıza rağmen Amerika Mayo Klinikten Ulaş Mehmet Çamsarı başka bir toplantısıyla çakışması üzerine ne yazık ki iştirak edemedi ancak kendisini İstanbul’ da Ekim ayında ağırlama sözü aldık.

Etkinliğin sosyal programda National Food and Drink Party de 8 ülke yöresel yemeği ile tanıtıldı.

Organizasyon hazırlık aşamasında ve esnasında her sorumda birebir yardımcı olan TurkMSIC Yönetim Kurulu başkanı Eren Halaç’a, aradığım her an ulaşılabilir olan ve özveriyle çalışan desteğini esirgemeyen Tuğba Akçaoğlu’na, tüm maillerimi hassasiyetle okuyup fikirlerini ivedi olarak paylaşan Murat Aksoy ve Bahadır Kılıç’a ve direktörümüz Orhun Çakır’a çok teşekkür ediyorum.

Etkinlik boyunca tüm emekleri için Kayra Cangöz, Zülâl Yılmaz, Mehmet Eren Akan, İrem Buluş, Selin Çakıcı, Taygun Türeli ‘ye organizasyon komitesinde olmamalarına rağmen her an desteklerini esirgemeyen, Osman Karakulak, Sezgi İlke Danacı ve Barçın Barı’ya teşekkürü borç bilirim.

2014 SCORE Kongre’nin Think Globally sloganıyla sizlere farklı yaklaşımlar kattığına inanıyor ve ülkeler hakkında doğru bilinen yanlışlar panelimiz aracılığıyla kimi önyargıların değiştiği inancını taşıyorum. Pre Exchange Training ile başlayan SCORE Bilimsel Araştırma serüvenimiz SCORE Kongre ile bu yıl için tamamlanmış bulunmaktadır.

Katılım gösteren tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

TurkMSIC 2014 SCORE Kongre Organizasyon Komitesi adına

SCORE Kongre Koordinatörü

Cansu Ünal

IFMSA'den Güzel Haberler

Değerli gönüllüler,

116 ülkeden 123 üye organizasyonu bulunan Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu yani IFMSA'den güzel haberler var.

- Orhun Çakır, Araştırma Değişimi Avrupa Bölge Asistanı

- Bekir Burak Kılboz, Yeni Teknolojiler Direktörü Asistanı

olarak atanmışlar ve 2014-2015 döneminde uluslararası takımda yer almışlardır.

Kendilerine aldıkları bu görevlerde başarılar diliyor, ülkemizi ve Birliğimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyoruz.

Uluslararası başarılarımızın artarak devam etmesi ve kalıcı olması dileklerimle...

Eren Halaç

Türk Tıp Öğrencileri Birliği
Başkan

İnsan Hakları ve Barış Gönüllülerinden Üniversite Hastanelerinde Yardım Kampanyası

Türk Tıp Öğrencileri Birliği İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu gönüllüleri üniversite hastanelerinde yardım kampanyası düzenledi!

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP)’nun sosyal sorumluluk ve ekonomik eşitlik parolasıyla ocak ayında yola çıktığı yardım kampanyasında, birliğimize üye bulunan üniversite hastanelerinin pediatri servislerinde yatan miniklerimizin, kocaman kalplerinden çıkan resimler, takvim haline getirildi. Satışa sunulan bu takvimlerden elde edilen gelir ise hocalarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Bizler, her insanın eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğini savunan tıp öğrencileri olarak ‘ihtiyaç sahibi olan ailelere nasıl yardımcı olabiliriz?’ düşüncesiyle hareket ederek, birliğimizin ulusal anlamda ilk kez bu yıl yaptığı ve üye birliklerimizin 15’inin katkısının olduğu bu kampanyayı tamamladık.

Kampanyamız öncelikle fakülte dekanlıklarından gerekli izinlerin alınması ve çocuk hastaya yaklaşım eğitimlerinin verilmesiyle başladı. Sonrasında gönüllülerimiz hastanede yatan çocuk hastalarla eğlenceli vakitler geçirip onlara moral vererek düzenlenen resim yarışmalarıyla beraber resimler çizdirdiler. Sonra toplanan bu resimlerden masa ve duvar takvimleri oluşturuldu. Basım işlemlerinden sonra bu takvimlerin satışları okullarımızda gerçekleştirilerek elde edilen gelirler hocalarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlandı.

Her yerel birliğe 200 adet olmak üzere kampanyaya katılan 15 yerelle beraber tıp fakültesi öğrencisi ve hocalarımızdan oluşan 3000 kişiden bağış toplandı. Bağışın büyük bir kısmı ailelere verildi. Gelirin diğer kısmıyla ise çocuklara kıyafetler ve kitaplar alındı, LÖSEV’in “Bir Tuğla da Sen Koy” projesine bağışta bulunuldu.

Kampanyamıza katkıda bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Bezmialem Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Ege Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Fırat Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Gazi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Gaziantep Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  İstanbul Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Kocaeli Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Marmara Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Mersin Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Trakya Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne teşekkür ediyoruz.

Yeni Çalışma Kolu Logolarımız Yayınlandı!

Geçtiğimiz yıllarda IFMSA logolarından Türkçeleştirip kullanmaya başladığımız Çalışma Kolu logolarımızı güncelledik! Logomuzdaki Hitit Güneşi'ni kullanarak tasarladığımız bu yeni logolarımızla karşınızdayız!

İki Elin Sesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak, 11 Eylül günü 10:30'da Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmeye Dış İlişkiler Takımı'ndan Enes Akdan, TurkMSIC Projeler Direktörü Tayfun Öz, İki Elin Sesi Proje Koordinatörü Sıla Ölmez ve İki Elin Sesi Proje Takımı üyesi Mehmet Kurt katılım gösterdi. Toplantıda Tıbbi İşaret Dili Eğitimi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve iş birliği kararı alınarak toplantı sonlandırıldı.

Psikiyatrik Hastalıkların Temel Mekanizmaları'na Davetlisiniz!

Gaziosmanpaşa Sinirbilim Okulu olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz!

Sizlerden gelen güzel geri dönüşlerin verdiği cesaretle ikincisini hazırladığımız etkinliğimizde Yard. Doç. Dr. Oytun ERBAŞ’ın renkli ve interaktif sunumlarıyla Psikiyatrik Hastalıkların Temel Mekanizmaları’nı konuşacağız.

 Peki 20-21 Eylül’de Tokat’ta sizleri neler bekliyor?

- Bilimsel ve sosyal programlarıyla dolu dolu bir hafta sonu (http://oytunerbas.org/index.php/anasayfa-1)

- Laboratuar deneyleri

- Psikiyatrik hastalıklara klinik yaklaşımlar (Yard. Doç.Dr. Mesut YILDIZ’ın sunumlarıyla )

- 4 yıldızlı otelde konaklama (http://www.cavusoglutowerhotel.com)

- Gala yemeği ve eğlence

Başvurularınızı 28 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz.

Etkinlik kontenjanımız 60 kişiliktir.

Yoğun bir başvuru ile karşılaşırsak sizleri mağdur bırakmayacak şekilde üniversitelere göre uygun dağılım yaparak seçim yapacağız.

Katılım ücreti: 60 TL

Başvuru linki: http://turkmsic.net/Zki

Aklınıza takılanlar için bize ulaşacabileceğiniz link: https://www.facebook.com/events/682626678486418

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yeni Projesiyle Karşınızda!

Proje başvurusu'nun ardından, Proje Komisyonu tarafından değerlendirilen ve geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen oylama sonucu "Yerel Duruş Küresel Bakış" Desteklenmiş TurkMSIC Projesi olmaya hak kazandı! Proje koordinatörümüz Duygu Öztürk'ü tebrik eder, bizi gururlandıracak çalışmaları için şimdiden teşekkür ederiz.

Halk Sağlığı Yaz Okulu'nun Ardından

Sevgili Tıp Öğrencileri,

Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin bel kemiğindeki girişimlerden biri olan Halk Sağlığı Yaz Okulu bu sene Osmangazi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde Burhaniye'de gerçekleşti. Bildiğiniz üzere Halk Sağlığı yaz okulu 5 yıldır aralıksız olarak belirli temalar çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu seneki tema ise ‘Bilinçsiz İlaç Kullanımı ve Alternatif Tıp’ olarak belirlendi. Bu tema çerçevesinde Halk Sağlığı Yaz Okulu, gönüllülerinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği, kendilerini bir adım öne taşıyabilecekleri, bir zincirin halkaları gibi birarada anlamlanacakları bir girişim ve yaz okulumuzun tüm bunlar dahilinde mükemmel geçtiğine olan inancım sonsuz.

Öncelikle bu inanca sahip olmamı sağlayan, her türlü nazımızı çeken Osmangazi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği organizasyon komitesine can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu organizasyona yadsınamaz bir destek sağlayan Burhaniye Belediyesine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Katılımcılar için birer fırsat olarak adlandırdığımız, katılımcılarımızın birkaç basamak önde olmasını sağlayacak olan eğitimlerimize, probleme dayalı öğretim ve araştırmalarımıza büyük emek harcayan Mihriban Aksoy, Emre Doğan, Abdulkadir Arbağ ve Bahadır Kılıç’a çok teşekkür ediyorum.

Tema çerçevesinde çok daha fazla ve aydınlatıcı bilgiye sahip olmamızı sağlayacak olan katılacaklarından büyük onur duyduğumuz Doç.Dr.Hatice Şahin ve Dr.Cemal Hüseyin Güvercin hocalarımıza da teşekkürü bir borç bilirim.

Son olarak tüm bu hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyeleri Eren Halaç, Murat Aksoy, Bahadır Kılıç, Tuğba Akçaoğlu ve Hazal Dursun’a, denetim kurulu üyemiz Sina Mehrasa’ya, sevgili direktörümüz Ceren Bilgün’e ve asistanı Can Akçalı’ya minnettarım ve gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Hepinizin akıllarınızın bir köşesinde her daim kalacak, sizlere çok şey kattığına inandığım ve tüm bu emeklerin karşılığı kat kat fazlasıyla aldığımıza inandığım bir yaz okulu geçirdiğimizi düşünüyorum ve bu anlamda katılım gösteren tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Tüm bu teşekkürlerden sonra sizi Yaz Okulu adına bir zaman yolculuğuna çıkarıyorum. Görevimi devraldıktan sonra hemen hazırlık sürecine giriştik ve temamızı Şubat ayında Halk Sağlığı gönüllülerinin oylamasıyla belirledik. 'Bilinçsiz İlaç Kullanımı ve Alternatif Tıp' teması herkesin ilgisini çeken ve fikir paylaşımlarının üst düzey olduğu bir konuydu ve katılımcılarımızın bu temada kendilerini gerçekten geliştirdiklerine inanıyorum. Devamında ise Mayıs ayında ev sahibimizi belirledik ve içerik adına çalışmalara daha da ağırlık verdik. Eğitimler ve probleme dayalı öğrenim hazırlıklarının da tamamlanmasıyla bizler yaz okuluna hazırdık, katılımcılarımızın da katkısıyla tüm bu hazırlıklar sonuçlandı ve hedefimize ulaştık, işte bugün bu zaman yolculuğunun son günlerini yaşıyoruz. Ben koskoca bir zinciri tamamladığımıza inanıyorum.

Halk Sağlığı Yaz Okulu Koordinatörü

İrem Özge UZUNOĞLU

Üreme Sağlığı Akran Eğitmen Eğitimi Düzenlendi

19 – 21 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 17 tıp öğrencisi, Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC) adına Akran Eğitmeni olmak için Ankara’da buluştu.  Katılımcılarımız ile Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı konuları hakkında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu – Türkiye (UNFPA-Türkiye) Üreme Sağlığı Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya’dan bilgi aldılar. Onların bakış açısının gelişmesinde katkıları bulunduğu gibi, UNFPA ile uzun zaman sonra beraber iş yapma -hatta bunu devam ettirme- fırsatını yakalamış olduk.

Bu eğitim sonunda, katılan gönüllülerimiz ile 10 ay boyunca TurkMSIC Akran Eğitmeni sıfatı ile eğitimi ile eğitim verebilecekler. Ancak mevcut Akran Grubu’nun UNFPA tarafından eğitmen olarak sayılabilmesi için daha uzun bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. İşte bu nedenle bizlerin planı, 2015 yazında bu uzun eğitimi de alarak, eğitmenlerimizin uluslar arası kuruluşlar tarafından da kabul görmesini sağlamaktır. Yani bizlerin hedefi;

 • Önümüzdeki sezon boyunca TurkMSIC Eğitmenleri olarak yerel bazdaki tıp öğrenci birliklerine Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı konularında bilgi verilmesi,
 • Uzun süreli eğitim ile eğitmenlerimizin daha dış kuruluşlar ile tanınır hale gelmesl,
 • Bu dış kuruluşlar ile ortak olabilecek ve de dezavantajlı sayılabilecek bir çok gruba yönelik Akran Eğitimi vererek, TurkMSIC’in de bu alanda öncü hale gelmesinin başlamasına yardım edilmesi,
 • Süreç sonunda(ya da ihtiyaca göre) yeni nesil eğitmenlerin yetiştirilmesi olacaktır.

 

Akran Eğitmenlerimiz ile çıkacağımız bu dört aşamalı, uzun, yorucu ama hayati önem taşıyan bu yolun, yaklaşık 2,5-3 senelik bir süreç olacağını ön görmekteyiz.

Bütün bu süreç boyunca;

 • TurkMSIC Üreme Sağlığı Çalışma Kolu(TurkMSIC-SCORA) Ulusal Ekibi üyeleri Gökçeçiçek Arık ve Nahit Can Karaburun’a,
 • Eğitim salonlarının açılması hususunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini ayarlayan, Ankara Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı İrem Özge Uzunoğlu’na ve Denetim Kurulu’nun SCORA’dan Üyesi Sina Mehrasa’ya
 • Hem bize eğitim veren, hem konaklama konusunda bizlere önemli yardımları bulununan, hem de bizimle beraber bu 17 kişilik ekibin içinde yer alacak olan TurkMSIC Mali Koordinatörü Tuğba Akçaoğlu’na,
 • Ev sahipliği ilk ilanından son ana kadar tavsiyeleri ile yardımcı olan Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve SCORA’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aksoy’a,
 • Mali desteğini bizlerden esirgemeyen TurkMSIC Yönetim Kurulu’na

Sonsuz teşekkürler sunarız…

TurkMSIC SCORA Ulusal Ekibi Adına,

Ahmet Melih ERDOĞAN

Üreme Sağlığı çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi

Üreme Sağlığı Çalışma Kolu - Akran Eğitmen Eğitimi Katılımcıları Belli Oldu!

Değerli Tıp Öğrencileri,

19-21 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Akran Eğitmen Eğitmi katılımcları belli oldu!!

 1. Ahmet Melih Erdoğan - Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi
 2. Gökçeçiçek Arık - Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Yönetici Asistanı
 3. Arda Kaya - Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Yönetici Asistanı ( SECSE 2014 Katılımcısı)
 4. Nahit Can Karaburun - Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Tüzük Revizyon ve İletişim Sorumlusu
 5. Zekiye Karagözler - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Tıp Eğitimi Yerel Yöneticisi
 6. Zulal Yılmaz - Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Yönetici Asistanı
 7. Şirin Ertuğrul - Ege Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Genel Sekreteri
 8. Tuğçe Açıkgöz - Dumlupınar Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Staj Değişimi Yerel Yöneticisi
 9. Erşan Günenç - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı (SECSE 2014 Katılımcısı)
 10. Esra Yazgan - Ordu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı Yerel Yönetici Asistanı
 11. Hüseyin Sağlam - Gaziantep Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı Yerel Yöneticisi
 12. Rabia Saygın - Erciyes Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı Yerel Yöneticisi
 13. Semih Sayın - Gaziantep Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 14. Sonat Şimşir - 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı Yerel Yöneticisi
 15. Can Kızıl - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı Yerel Yöneticisi
 16. Ekin Deniz Gümüştan - Atatürk Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Araştırma Değişimi Yerel Yönetici Asistanı
 17. Elif Yılmaz - Akdeniz Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı Yerel Yöneticisi
 18. Emre Ekinci - İnönü Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 19. Rüveyda Nur Gençosmanoğlu - Balıkesir Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı

Ayrıca Türk Tıp Öğrencileri Birliği Mali Koordinatörü Tuğba Akçaoğlu'da bizimle beraber olacak ve de UNFPA etğimenlerine yardımcı olacaktır. Öte yandan en çok başvuruyu gönderen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği'ne ve İnönü Üniversitesi Tıp Öğrencileri birliği'ne teşekkür ederiz.