Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu Toplantısı'na Katıldık

22-24 Mart tarihlerinde Ankara’da Ulusal Gençlik Konseyi için kurulan Ortak Platform toplantısı 34 Sivil Toplum Örgütünün katılımıyla yapıldı. Toplantıya Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ni temsilen Genel Başkan Eren Halaç katıldı.

Türkiye’de Gençlik Konseyi’nin kurulması için geçtiğimiz yıldan beri çalışmalar yürüten Platform, yapılan toplantıda Konseyin temel ilke ve değerlerini kabul etti. Çalışma usul ve esaslarında önemli bir aşama kaydedilerek son taslak oluşturuldu. Örgütlenme, politika geliştirme, savunuculuk ve uluslararası ilişkiler çalışma grupları oluşturularak görev paylaşımı yapıldı. Çalışma gruplarıyla birlikte süreci yürütecek bir Koordinasyon Kurulu belirlendi.

Toplantının son günü Avrupa Gençlik Forumu’ndan konuşmacılar katılarak Konsey’in gelişimini takip etti ve süreci değerlendirdi.

Konsey’in Genel Kurul Toplantısı Haziran ayında yapılarak nihai bir oluşum olarak karara bağlanacak.

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu Kimdir?

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu çalışmalarına 2013 yılının ilk ayında başladı. Platform için bir araya gelen 7 gençlik sivil toplum örgütü Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Türkiye’de Ulusal Gençlik Konseyi’nin sivil bir yapı olarak gençlik örgütleri tarafından kurulması ile ilgili beklentilerini sözlü ve yazılı olarak Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü Ramazan Yiğit’le paylaştılar. Sonrasında, 15 Şubat tarihinde İstanbul’da 14 gençlik örgütünün temsilcileriyle bir toplantı yapılarak Ulusal Gençlik Konseyi üzerine beklentiler ve yol haritası belirlendi ve ortak bir metin hazırlanarak 26 gençlik örgütünün imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile paylaşıldı.

Konseyin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: http://www.ulusalgenclikkonseyi.net/