SCORE Kongre'nin Ardından

Sevgili Tıp Öğrencileri,

Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin Bilimsel Araştırma Değişimi Çalışma kolunun en önemli etkinliklerinden biri olan SCORE Kongre, TurkMSIC SCORE ile araştırma değişimine gidip araştırma projelerine katılmış olan ve bunları çeşitli platformlarda tanıtmak isteyen öğrencilere fırsat yaratan; aynı zamanda tıp fakültesi öğrencilerinin araştırma yapmak konusundaki merak ettikleri noktalarda bilgi kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmekte olan kongredir.

Özellikle SCORE gönüllülerinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği, SCORE PET(Pre Exchange Training) girişimiyle birlikte araştırma değişimine gitmeden önce ve sonrasındaki süreçlerin bir zincirin halkalarını tamamladığı kongremiz, 27-29 Eylül tarihlerinde Marmaris’te 122 tıp fakültesi öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. ( 8 kişilik organizasyon komitesi ve 114 kongre katılımcısı)

Bu yıl öncelikle ilk hedeflerimizden biri olan yerel ev sahipliği yerine daha çok sayıda yerel birlik öğrencisini ağırlayabilmek için çekirdek organizasyon ekibiyle çalışma fikrimizi hayata geçirdik. Kongrenin hem niceliği hem de niteliğinin artması yolundaki çabalarımız sonuç verdi. Bundan önce en fazla 14 farklı yerel birlikten gönüllümüz kongreye katılım gösterirken, bu sene 27 yerel birlik olarak kongreye aktif katılım sağlamış bulunmaktayız. 

Katılan Tıp Öğrencileri Birlikleri:  Acıbadem Tıp Öğrencileri Birliği, Adnan Menderes Tıp Öğrencileri Birliği, Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği, Başkent TÖB, Bezmialem TÖB, Celal Bayer TÖB, Cerrahpaşa TÖB, Çukurova, Dokuz Eylül TÖB, Ege TÖB, Eskişehir Osmangazi TÖB, Gazi Üniversitesi TÖB, Hacettepe TÖB, İstanbul TÖB, Katip Çelebi TÖB, Koç TÖB, Kocaeli TÖB, Marmara TÖB, Muğla Sıtkı Koçman TÖB, Kayseri Erciyes Üniversitesi TÖB, Namık Kemal TÖB, Pamukkale TÖB, Süleyman Demirel TÖB, Trakya Üniversitesi TÖB, Ufuk TÖB, Uludağ Üniversitesi TÖB, Yıldırım Beyazıt TÖB.

Kongre çerçevesinde 10 ülke sunumu ve atölyede de soru cevap seklinde 6 farklı ülkeyi daha kapsayacak şekilde toplamda 16 ülke hakkında katılımcılar bilgilendirildi. TurkMSIC Bilimsel Araştırma Değişimi Ulusal Direktörü Orhun Çakır ve NORE Asistanlarımız Kayra Cangöz ve Zülâl Yılmaz’ın Bir Süreç Olarak SCORE sunumu ve SCORE SWG(Küçük Çalışma Grupları)  koordinatörleri tarafından yapılan sunumlarla SCORE'yi bütünsel anlamda tanıtma fırsatı bulduk. Ayrıca TurkMSIC Staj Değişimi Ulusal Direktörü Özgür Deniz Akıncı’nın da katılımı ve SCORE-SCOPE ortak sunumları(Japonya) sayesinde yurt dışı değişimi ve önemini pekiştirmiş olduk. Etkinliğe kendisiyle 1,5 ay öncesinde haberleşmiş olmamıza rağmen Amerika Mayo Klinikten Ulaş Mehmet Çamsarı başka bir toplantısıyla çakışması üzerine ne yazık ki iştirak edemedi ancak kendisini İstanbul’ da Ekim ayında ağırlama sözü aldık.

Etkinliğin sosyal programda National Food and Drink Party de 8 ülke yöresel yemeği ile tanıtıldı.

Organizasyon hazırlık aşamasında ve esnasında her sorumda birebir yardımcı olan TurkMSIC Yönetim Kurulu başkanı Eren Halaç’a, aradığım her an ulaşılabilir olan ve özveriyle çalışan desteğini esirgemeyen Tuğba Akçaoğlu’na, tüm maillerimi hassasiyetle okuyup fikirlerini ivedi olarak paylaşan Murat Aksoy ve Bahadır Kılıç’a ve direktörümüz Orhun Çakır’a çok teşekkür ediyorum.

Etkinlik boyunca tüm emekleri için Kayra Cangöz, Zülâl Yılmaz, Mehmet Eren Akan, İrem Buluş, Selin Çakıcı, Taygun Türeli ‘ye organizasyon komitesinde olmamalarına rağmen her an desteklerini esirgemeyen, Osman Karakulak, Sezgi İlke Danacı ve Barçın Barı’ya teşekkürü borç bilirim.

2014 SCORE Kongre’nin Think Globally sloganıyla sizlere farklı yaklaşımlar kattığına inanıyor ve ülkeler hakkında doğru bilinen yanlışlar panelimiz aracılığıyla kimi önyargıların değiştiği inancını taşıyorum. Pre Exchange Training ile başlayan SCORE Bilimsel Araştırma serüvenimiz SCORE Kongre ile bu yıl için tamamlanmış bulunmaktadır.

Katılım gösteren tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

TurkMSIC 2014 SCORE Kongre Organizasyon Komitesi adına

SCORE Kongre Koordinatörü

Cansu Ünal