Sağlık Öğrencileri 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Toplu Bildirisi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmama durumu değil; fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumudur. Bu tanıma göre bireyin sağlığının korunması için farklı meslek dallarının işbirliği gerekmektedir. Biz de bu yüzden, sağlık meslek öğrenci örgütleri olarak  7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Nitelikli sağlık hizmeti sağlayabilmek için bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal durumunu bir bütün halinde ele alan, multidisipliner bir anlayış benimsenmelidir. Sağlık öğrencileri olarak bu anlayışın profesyonel hayata adım atmadan çok daha önce kazanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Birlikte hareket etmemiz geleceğin profesyonelleri olan bizlerin arasındaki bağı kuvvetlendirecek ve böylece bireylere sunulacak sağlık hizmetinin kalitesini arttıracak ve kapsamını genişletecektir.

Eğitimlerimiz sonunda ideal bir çalışma ortamında hizmet vermek hepimizin hayalidir. Ancak yakın gelecekte bu hizmeti verecek olan bizlerin eğitim düzeyinde karşılaştığı sorunlar, ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında kontrolsüzce artan kontenjan ve fakülteler, biz sağlık öğrencilerini oldukça kaygılandırmaktadır. Bu kaygının sebebi sunulan eğitim olanaklarının, artan öğrenci sayısının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde genişletilememesidir. Akademisyen ve fiziki şart yeterlilikleri aranmadan açılan fakülteler, alanında yetkin olmayan sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin yetişmesine yol açmaktadır. Buna ek olarak, var olan az sayıda akademik personelin ise özlük haklarıyla ilgili ciddi sorunları bulunmaktadır. Sağlık öğrencileri olarak tüm bu sorunlar karşısında yılmadan çözüm önerileri üretmek için çabalamaktayız.

Bizler görev bilinci yüksek gençler olarak elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyoruz. Farkındayız ki yıllardır süre gelen bu kemikleşmiş sorunları ancak dinamik, küresel vizyon sahibi, düşünen genç beyinler çözebilir. Gençliğimizden gelen cesaretimiz, dinamizmimiz ile yeni şeyler deneme merakımız, üniversite sıralarından başlayıp kliniklerimize taşınacak ve ülkemizdeki mevcut sistemin gelişimini dünya standartlarına ulaşacak şekilde ivmelendirecektir.

Tüm bunların ışığında elimizdeki gücümüz ve özgüvenimizle ülkemizdeki sağlık hizmetinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak, nitelikli sağlık hizmetini yurdun her bir yanında ulaşılabilir kılmak, uluslararası düzeyde imrenilecek sağlık eğitim standartlarını yakalamak ve başarılı bir sağlık politikası üretmek bizlerin en önemli misyonları olacaktır.

Sağlık hakkı, bireyin en temel haklarından biridir. Bireyin bu hakkının sonuna kadar korunması yolunda birlik ve beraberliğimizin ülkemizde ve dünyada fark yaratacağı güzel günler görme umuduyla, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’müz kutlu olsun.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu

Türkiye Diyetisyen Öğrenci Komisyonu

Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu

Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu