IDAHOT Üzerine

 

IDAHOT( International Day Against Homophobia,Transphobia and Biphobia) 2004 yılında, politikacıları,düşünce liderlerini, medyayı ve toplumu LGBTI bireylerin deneyimlediği şiddet ve ayrımcılığa dikkati çekmek için kurulmuş uluslar arası bir organizasyondur. Organizasyon sistemli bir şekilde çalışmakta ve ulaşabildiği kişi sayısını ve bilinç düzeyini artırmayı hedeflemektedir.

IDAHOT her yıl 17 Mayıs’ta 130’dan fazla ülkede kutlanmaktadır. Bu ülkelerden 37’sinde eşcinsellik suçtur. 2014 yılında 1280 organizasyondan 1600 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler merkezi bir oluşum olarak değil aksine herkesin katılımını sağlamaya yöneliktir. Bu sayede etkinliğin görünürlüğünü artırmak ve önyargılara biraz daha ket vurabilmek mümkün olmuştur. 

IDAHOT etkinliğini yaparken altındaki düşünceyi özümsemek etkinliği gerçekleştirirken hepimiz için çok daha anlamlı ve açıklayıcı olacaktır. Örnek vermek gerekirse en büyük sorunsallardan biri hala eşcinselliğin hastalık olduğu inancıdır. Bu önermenin yanlış olduğu ve hastalık olmadığı, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bir çok sağlık otoritesi tarafından kabul edilmektedir. Hatta, Dünya Homofobi Karşıtlığı Günü için 17 Mayıs tarihinin seçilmesinin nedeni de Dünya Sağlık örgütü tarafından 17 Mayıs 1990 yılında eşcinselliğin mental hastalık sınıflandırmasından çıkarılmasıdır.

Günümüzde 81 ülkede eşcinsellik suç unsurudur ve 2013’te bu ülkelerin toplam nüfusu 2,8 milyardır. Bu tüm dünyanın %40’ını temsil etmektedir. 1950 yılında dünya nüfusunun %76’sı LGBTI birey olmanın suç sayıldığı bir dünyada yaşıyordu. Bu kadar yüksek ayrımcılığa maruz kalan LGBTI bireyler konusunda tıp öğrencileri olarak bize de önemli bir sorumluluk düşmektedir.  “Yapılan bazı röportajlarda özellikle sağlık hizmetleri gibi en temel yaşamsal ihtiyaçlarda bile bazı sağlık personelinin trans bireyler başta olmak üzere LGBTI bireylere karşı ayrımcı bir tutum ile yaklaştığı bildirilmektedir.”  

“Türk Tıp Öğrencileri Birliği belirlediği genel hedefler doğrultusunda, hiç bir siyasi, dini, sosyal, ırksal, ulusal, cinsel veya başka herhangi bir ayrımı gözetmeksizin, amaçları doğrultusunda çalışacağını taahhüt etmiş; tıp öğrencilerinin insani değerlerini yükselterek, geleceğin sorumluluk sahibi doktorlarının şekillenmesine katkıda bulunmaya çalışacağını, ve elbette üyelerinin özgür iradelerine saygı duyacağını belirtmiştir. Bu kavramlar ışığında, birlik olarak, gelecekteki hekim adaylarına çağrımız, kişilerin tedavi haklarının nasıl ki dil, din, etnisite gibi faktörler ile kısıtlanmasına karşı isek; aynı duruşu, bu en temel hakkı, kişilerin yönelimleri fark etmeksizin muhafaza etmeliyiz. Ve toplumda önemli bir yere sahip olan hekimlerin, her alanda topluma örnek olmaları tarafımızca ön görüldüğünden; bizlerin göstereceği bu ayrımcılıktan uzak tutumun, toplumun geri kalanına da örnek olabileceği de aşikardır.”

Ayrıca LGBTI popülasyonunun büyüklüğünün ölçülmesi, sosyal olarak görünür olma ve az ölçüm sistemi bulunması nedeniyle zordur. Günümüzde en az 56 milyon kişinin ayrımcı yasaların direkt olarak hedefi olduğu tahmin edilmektedir. Bununla beraber, dünya nüfusunun yalnızca %6,57’si nefret söylemine karşı yasal koruma altında olduğundan, bu konuda hala oldukça fazla yol alınması gerektiği ortadadır.

Homofobi, Transfobi ve Bifobinin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada Türk Tıp Öğrencileri olarak bizler insan haklarının korunmasında ve LGBTI bireylerinin sağlık haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmalıyız. Toplumda bilgisayarı icat eden Alan Mathison Turing gibi bir çok LGBTI bireyin, kümülatif ilerleyen bilime, sanata, edebiyata verdiği değer aşikar iken; biz hekim adaylarının ayrımcılıktan uzak, bireyleri birey olduğu için kabul eden bakış açımızı kaybetmeyeceğimiz ümidi ile..

17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü’nde, insan olarak yaşamanın, bir çok şeyden daha değerli olduğunda bizler ile hem fikir iseniz, www.eays.ee/idaho/ adresinden düzenleyeceğiniz fotoğraflar ile sosyal medyada paylaşımlar yapabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

Mustafa Uğur ÖZEL
Türk Tıp Öğrencileri Birliği
Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Takımı
LGBTI Etkinlik Koordinatörü ’14-‘15

Kaynaklar:
http://dayagainsthomophobia.org
http://www.who.int/en/