Güvenli Alan İhlalleri Beyanlarına Yönelik Kamuoyu Açıklaması

Güvenli Alan İhlalleri Beyanlarına Yönelik Kamuoyu Açıklaması

 

               Değerli Kamuoyu,

 

               Sosyal medya hesapları üzerinden, birliğimizin adının geçtiği cinsel saldırı beyanlarını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Takip ettiğimiz süreç neticesinde kamuoyuna bir açıklama yapmayı gerekli görmekteyiz. Böylesine hassas bir konuda daha detaylı bir bilgilendirme yapmak amacı ile ilgili açıklamayı şimdi yaptığımızı ifade etmek isteriz.

 

               Belirtmek isteriz ki; 1952 yılından bu yana bünyesinde sayısız gönüllü barındırmış bir öğrenci topluluğu olarak, güvenli alanı herkes için tam anlamı ile oluşturmaya ihtiyaç duyduğumuzun farkındayız. Bu konunun özelinde ulusal ve yerel birimlerimiz ile ortak bir şekilde onay kavramını vurgulamakta ve gönüllülerimizin güvenli alanını korumak için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz.

 

               Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak vizyonumuza ve misyonumuza uygun bir şekilde hareket ettiğimizi ve etmeye devam edeceğimizi; her türlü güvenli alan ihlali ile mücadelemizi sürdürdüğümüzü ve sürdüreceğimizi, hayatta kalanın beyanının tarafımızca her zaman esas kabul edileceğini özellikle belirtmek isteriz. 

 

             Güvenli alan ihlali ile karşılaşmış her gönüllümüzün; birliğimizin tüm resmi kanalları aracılığı ile bize her zaman ulaşabileceğini, kendisine akran olarak birliğimiz içinde izleyebileceği adımlar hakkında gerekli yönlendirmeyi yapacağımızı, yargı sürecinin başlamasını talep etmesi durumunda ise birliğimizin hukuki danışmanı ile yanında olacağımızı söylemek isteriz. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yöneticileri olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren güvenli alanların oluşturulması adına, revize ettiğimiz ve etkinliklerimizde imzalattığımız katılımcı sözleşmesi ile başlayarak somut adımlar atmış bulunuyoruz. İlgili sistem dahilinde katılımcıların öncelikli bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak geçen sene Ulusal Yönetim Kurulu’na ulaşan resmi ya da gayri resmi bütün güvenli alan ihlali vakaları direkt olarak Ulusal Denetim Kurulu’na aktarılmıştır. Ulusal Denetim Kurulumuz bu süreçlerin tamamında çalışmalarını gerçekleştirerek rapor şeklinde Genel Kurul’a sunmuştur. İlgili süreçlerin tamamı için Genel Kurul tarafından yaptırım kararı alınmıştır.  

 

               Yaşanan süreçte yakın veya uzak geçmişte güvenli alan ihlali ile karşılaşmış tüm hayatta kalanların yanında olduğumuzu belirtir; bürokratik, denetimsel ve önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda eksikliğimizin olduğu noktalarda özür dileriz. 

 

               Beyan edilen güvenli alan ihlalleri esas kabul edilerek bu konularda ivedilikle birlik içi soruşturma başlatılacağını ifade etmek isteriz. Hayatta kalan arkadaşlarımızla iletişim kurmak ve gerekli desteği vermek istemekle birlikte birliğimiz bünyesinde alınabilecek önleyici ve koruyucu faaliyetlere yönelik çalışmalarımızı yerel birlik temsilcilerimizin de katılımıyla sağlamaya çalışacağız. Bu bağlamda tüm gönüllülerimizin sorularını, endişelerini ve katkılarını paylaşabileceği bir oturum düzenleyerek çalışmaları daha şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca daha güvenli bir fikir ifade etme süreci sağlamak adına anonim form aracılığı ile tüm gönüllülerimizin bu çalışmalara katkı sağlaması ideal olacaktır. Atılabilecek hukuki adımlar adına dernek danışmanı ve hukuki danışmanımız ile görüşmeye başladığımızı belirtmek isteriz.

 

               Son olarak; Türk Tıp Öğrencileri Birliği çatısı altında oluşturmayı hedeflediğimiz güvenli alan için her bir gönüllümüzün üstlendiği görevden bağımsız olarak sorumluluğunun bulunduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Bu bağlamda sosyal medyada anonimleştirilerek paylaşılan tüm kişilerin tarafımıza ve adli mercilere iletilmesini önerdiğimizi ifade etmek isteriz. Gereken her türlü adım amasız ve fakatsız olarak atılacaktır.

 

               Saygılarımızla,

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Ulusal Yönetim Kurulu