Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi; Birleşmiş Milletler, WHO (World Health Organization) ve WMA (World Medical Association) tarafından tanınan IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)’nın bir üyesi olan ve bağımsız, kâr amacı gütmeyen, siyasi bir yapısı olmayan bir tıp öğrencileri birliği olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)’nin destek birimlerinden biridir.

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi’nin misyonu ve vizyonu, en yeni teknolojileri verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanarak tıp öğrencilerine katkı sağlamaktır.

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi'nin primer sorumluluk alanları; TurkMSIC'e ait internet siteleri, sosyal medya hesapları, haberleşme sistemleri ve tüm teknolojik alanları içermektedir.

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Ulusal Direktörü “Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Ulusal Direktörü” veya “Bilişim ve Haberleşme Ulusal Direktörü” olarak adlandırılır. İngilizce genel kullanımı “Information Technology Support Division Director” olup, resmi kısaltması “ITSDD”dir.

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Ulusal Direktörü asistanlarının İngilizce genel kullanımı “Information Technology Support Division Director Assistant” olup resmi kısaltması “ITSDD-A”dir.

Bilişim ve Haberleşme Ulusal Yöneticisi:

Mert Can KÖKER

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Ulusal Takımı: 

Fatma Sevde Çevik
Ahmet Alp Çetinkaya
Tuğrul Akçeşme