Kürtajın Yasal Düzenlemelerinin Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi (Mayıs, 2018)