İnsan Hakları ve Barış Konularında Tıp Öğrencilerinin Faaliyetleri (Mayıs, 2018)